NIE JESTEŚ ZAPOMNIANY

Tyle nieszczęść. Tyle utrapień. Tyle smutku spowodowanego przez choroby, niemoce i katastrofy. Tak wielu zranionych wierzących. Tylu ludzi przeżywających kryzys finansowy.
Biblia mówi nam, "Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego" (Psalm 34:19). Ale druga część tego wersetu całkiem zmienia znaczenie: "Ale Pan wybawia go ze wszystkich."
Dawid wołał, "Panie, pamiętaj o Dawidzie i wszystkich jego utrapieniach" (Psalm 132:1) Ten bogobojny człowiek przeżywał wiele problemów. Modlił się tak, "Panie, Ty wybawiałeś innych z ich utrapień. Nie zapominaj o mnie! Pomóż mi, wybaw mnie!"
Apostoł Paweł również znosił wiele utrapień. Pisał: "Duch Święty [daje mi świadectwo] w każdym mieście, mówiąc, że więzy i ucisk mnie [czekają" (Dz. Ap 20:23). Paweł dodał, "Nikt nie powinien być zatrzymany przez te utrapienia" (1 Tesaloniczan 3:3). Mówił tak, "Drodzy święci, nie pytajcie dlaczego musicie przeżywać  tyle wielkich utrapień. Te rzeczy nie powodują, żebym kwestionował Boga."
" Ale we wszystkim okazujemy się sługami Bożymi w wielkiej cierpliwości, w uciskach, w potrzebach, w utrapieniach" (2 Kor. 6:4). Zwróć uwagę na co Paweł kładzie nacisk tutaj: "w wielkiej cierpliwości." Czy traciłeś cierpliwość w twoich utrapieniach? Czy stałeś się tak zniechęcony, że doszedłeś do punktu odrzucenia swojej wiary?
Uchwyć się Pisma i niech wiara powstanie w twoim sercu. Bóg nie zapomniał o tobie!