ŚWIATŁO JEGO MIŁOŚCI I DOBROCI

" My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem" (2 Kor. 3:18).
Jeżeli Jezus Chrystus jest twoim Panem, to On nakazał, aby Jego miłość i dobroć świeciła w twojej duszy.
Ta chwała Chrystusa - ta delikatna miłość i dobroć, która świeci w naszych sercach, kiedy modlimy się i badamy Jego Słowo - zmienia nas "z chwały w chwałę," na podobieństwo Chrystusa. A to objawienie miłości, współczucia i troski jakie otrzymujemy od Niego, musi świecić z nas dla innych.
To objawienie wzrasta codziennie w nas "przez Ducha Pana." I to Duch Święty prowadzi nas do chwały Chrystusa. Duch świeci w nas i zmienia nas przez wszystkie okoliczności. Wreszcie, On nam pokazuje jak mamy świecić Jego troską, miłością i dobrocią dla innych, którzy tego potrzebują.
Pytam ciebie: Co twoje obecne okoliczności czynią dla ciebie i w tobie? Czy słodkość Chrystusa świeci z ciebie? Czy prosisz Ducha Świętego, żeby ci dał oczy, aby widzieć ból i potrzeby innych? To jest ta przemiana, o jakiej Paweł mówi, że następuje w tobie przez Ducha Bożego.
Tylko ci, którzy odpoczywają w doskonałej woli Bożej, mogą zaufać, "że wszystko współpracuje ku dobremu" w najgorszych okolicznościach. Tak więc, drogi święty, podnoś swoją głowę do góry i świadcz dla siebie i nieba i twoich okoliczności: "Żyję w doskonałej woli Bożej bez względu na to co przeżywam."