BOŻA OBECNOŚĆ

Stary Testament jest pełny opisów wspaniałych błogosławieństw, które przychodziły na tych, którzy chodzili w Bożej obecności.
Boża obecność była tak oczywista w życiu Abrahama, że nawet poganie wokół niego widzieli różnicę między swoim życiem a jego życiem: "Abimelech . . . przemówił do Abrahama mówiąc, Bóg jest z tobą we wszystkim co robisz" (1 Mojż. 21:22). Ten pogański król mówił, "Ty jesteś jakiś inny, Abrahamie. Bóg jest z tobą wszędzie, gdzie ty idziesz."
Bóg obiecał Jozuemu, że żaden wróg nie ostoi się przed nim, kiedy będzie z nim Jego obecność: "Nikt przed tobą się nie ostoi, dopóki żyć będziesz; jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą, nie odstąpię cię ani cię nie opuszczę. Bądź mocny i mężny" (Jozuego 1:5-6). Kiedy Duch Boży jest obecny z nami, możemy być mocni i odważni, ponieważ ufamy Jego obietnicom.
Bóg powiedział Izajaszowi o specjalnej obietnicy, jaką On daje tym, których kocha: "Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem - moim jesteś! Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją cię; gdy pójdziesz przez ogień nie spłoniesz, a płomień nie spali cię, bo Ja, Pan, jestem twoim Bogiem . . . i Ja cię miłuję . . .  Nie bój się, bo Ja jestem z tobą"(Izajasza 43:1-5, moja kursywa).
Kiedy jest w tobie Boża obecność, to możesz przejść przez ogień i nie tylko przeżyjesz, ale będziesz zachowany i ochraniany poprzez to wszystko.
Te Starotestamentowe opisy nie są tylko jakimiś opowiastkami. One mają na celu zachęcenie nas, abyśmy zaufali Bogu  i Jego obecności w naszym życiu.