ŻYCIE W BŁOGOSŁAWIEŃSTWIE - Nicky Cruz

Po popełnieniu wielkiego grzechu Dawid modlił się:
"Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, według wielkiej litości swojej zgładź występki moje! Obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie z grzechu mego! Ja bowiem znam występki swoje i grzech mój zawsze jest przede mną. . . .  Zakryj oblicze swoje przed grzechami moimi i zgładź wszystkie winy moje. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie" (Psalm 51: 3-5, 11,12).
Grzech Dawida odprowadził go dalej od Bożego oblicza niż potrafił sobie wyobrazić, że mógłby kiedyś odejść. Największy ból jego życia przeżywał w czasie, kiedy był oddzielony od Bożej ręki błogosławieństwa i przychylności. Nie mógł znieść myśli utracenia społeczności z Tym, którego najbardziej kochał.
" Nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie odbieraj mi swego Ducha świętego! Przywróć mi radość z wybawienia twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym" (wersety 13,14).
SZUKANIE BOŻEGO CELU
Dawid zapłacił drogo za swój grzech, ale nie pozwolił, żeby to go zniszczyło. Kiedy wrócił do zdrowego rozsądku, wołał do Boga prosząc o przebaczenie i Bóg go chętnie przyjął; to jednak nie wymazało konsekwencji, jakie przyniósł jego grzech.
Gdybyśmy znali konsekwencje naszego grzechu przed poddaniem się pokusie, ilu z nas by zrobiło ten krok? Gdybyśmy tylko mogli zobaczyć wcześniej szkody jakie spowodują ostatecznie nasze grzechy.
Życie w Bożym błogosławieństwie wymaga tego, żebyśmy szukali Jego celu, jaki On przed nami stawia, patrząc w przyszłość i obliczając koszt każdej decyzji. Musimy mieć oczy skupione mocno na Jego drodze i iść nią wytrwale.

Nicky Cruz, znany na świecie ewangelista i płodny pisarz nawrócił się do Jezusa Chrystusa z życia przemocy i przestępstw, po spotkaniu Dawida Wilkersona w Nowym Jorku w roku 1958. Historia jego dramatycznego nawrócenia została opisana w książce Krzyż i Sztylet przez Dawida Wilkersona, a potem w jego własnej, najlepiej sprzedającej się książce Run Baby Run.(Polski tytuł: „Nicky Cruz Opowiada”).