WALCZ DALEJ!

Każdy wierzący jest wzywany, aby pozostać w Słowie dotąd, aż Duch Święty spowoduje to, że Boże obietnice wydają się wyskakiwać ze stron dla niego czy jej osobiście. Wiemy kiedy to się dzieje, bo słyszymy ten cichy, spokojny głos Ducha, który szepcze: "Ta obietnica jest dla ciebie. Jest to Boże Słowo dla ciebie, żeby cię przeprowadzić przez trudne chwile." Jestem przekonany, że nie dasz rady prowadzić tej walki wiary bez usłyszenia zapewniającego głosu Pana dla ciebie.
JEGO OSOBISTE SŁOWO
Kiedy Dawid był załamany w porażce, zachęcał siebie, odzyskał na nowo wolę walki i natychmiast działał w wierze. Kiedy odzyskał swojego ducha walki, posłał po coś, ca nazywa się efod. Był to pewien rodzaj okrycia, który obejmował dwa kamienie znajdujące się w napierśniku kapłana. Czasami Bóg przemawiał poprzez efod i Dawid był zdeterminowany, żeby otrzymać słowo kierownictwa od Pana.
Rzekł tedy Dawid do kapłana Ebiatara . . .  Przynieś mi efod. I Ebiatar przyniósł efod Dawidowi. Dawid zapytał się Pana tymi słowy: Jeżeli puszczę się w pogoń za tą zgrają, to czy ich dogonię?" (1 Samuela 30:7-8).
OTRZYMANIE BOŻEJ WSKAZÓWKI
Zwróć uwagę co tutaj zrobił Dawid. Kiedy przestał płakać i kiedy odzyskał ducha walki, ten człowiek był od razu na swoich kolanach. Pan dał mu słowo i wskazówki, jakich potrzebował:
" I rzekł mu: Puść się w pogoń, a na pewno dogonisz i uratujesz" (30:8, moje podkreślenie).
Bożą wskazówką dla Dawida było, "Idź. Odniesiesz zwycięstwo." Innymi słowy: "Walcz dalej!"