BÓG DOTRZYMUJE SŁOWA

„Sprawiedliwych Pan podeprze . . . Nie będą zawstydzeni w złym czasie [w czasie nieszczęścia]”( Psalm 37:17,19, podkreślenie moje).
Możesz zapytać, „Co to dokładnie znaczy?” To znaczy po prostu: Bóg jest wierny nie tylko w odpłacaniu za zło, ale również w Swoich obietnicach. Dawid w zasadzie mówi, „Popatrz wokoło siebie i zobacz jak Bóg dotrzymuje słowa. Jego ostrzeżenia są obecnie widoczne w nagłówkach wiadomości, a Jego działania we wszystkich mediach. Czy Bóg nie dotrzyma Swojego Słowa, by zachować Swoich wybranych?”
NIEPOKOJĄCE WIADOMOŚCI
Pomyśl o tym: Bez względu na to, co dzieje się na świecie – jak przerażające są wiadomości; jak mocno ten świat się trzęsie; jak blisko ekonomia jest od zapaści – lud Boży nie będzie zawstydzony. Pan będzie wpływał na naszą wiarę, by wykonać Swoje Słowo dla nas. Możemy cierpieć, ale On okaże się wierny dla wszystkich, którzy w pełni Jemu zaufali. Ten świat nigdy nie będzie mógł powiedzieć, „Twój Bóg nie dotrzymał Swojego Słowa.”
ŚWIADECTWA DLA ODRĘTWIAŁEGO ŚWIATA
W dniach, które są przed nami będziemy stawiać czoła sytuacjom niemożliwym. Ale nasz Pan mówi, że jest Bogiem tego, co niemożliwe, czyniącym cuda tam, gdzie człowiek nie ma odpowiedzi. W rzeczywistości On chętnie kładzie Swoją reputację w ręce Jego ludu, wzywając nas, byśmytrzymali Go za Słowo.  Może pomyślisz, Ale Bóg sam może obronić Swoje imię. On nie potrzebuje mnie.” Tak nie jest! Bóg wybrał Jego lud, by był świadectwem dla tego zdrętwiałego, niewzruszonego świata. On wzywa nas, byśmy otwarcie wzywali Go, by spełnił Swoje obietnice.