DĄŻENIE DO BOGA - Gary Wilkerson

Nawet po tym, kiedy Pan im potężnie błogosławił, Izraelici zwrócili się do bałwanów. Kiedy Mojżesz rozmawiał z Bogiem na górze. ludzie na dole przetopili swoją biżuterię i zrobili z tego złotego cielca. My nie potrafimy się z tym utożsamić dzisiaj, ale ostateczny wynik jest taki: Kiedy starasz się o Boże błogosławieństwa bez szukania samego Boga, kończy się to bałwochwalstwem - ponieważ celem twojego starania jest coś ziemskiego. Tak mówi Paweł:
"Oni zamienili prawdę o Bogu na kłamstwo i oddawali cześć i służyli stworzeniu, zamiast Stwórcy" (RzymiaN 1:25).
CZYM SĄ NASZE BOŻKI?
Dzięki Bogu, dzisiaj większość z nas nie musi błagać o wodę czy chleb. Możemy po prostu odkręcić kran, albo pójść do sklepu spożywczego. Ale mamy swoje własne bożki, rzeczy, o które się staramy bez Boga: sukcesy w pracy, bezpieczeństwo finansowe, wygody materialne. To nie są złe rzeczy, ale jeżeli ich pragniemy bardziej niż Boga - jeżeli one stają się celem naszego życia - to zbudowaliśmy bożka. A Bóg powie nam, "Proszę bardzo, idź w tym kierunku. Ciesz się tym. Ale nie znajdziesz w tym Mojej obecności."
Mnie bardzo się podoba odpowiedź Mojżesza: "Boże, zabij mnie na pustyni, zanim zabierzesz mnie do jakiegoś miejsca, gdzie Ciebie nie ma."
Modlę się, aby to się stało również wołaniem kościoła: "Panie, moje życie było tak błogosławione, że pozwoliłem sobie na pójście w złym kierunku. Moje oczy były zwrócone na nieograniczoną przychylność, błogosławieństwa, jakich mi udzielałeś. Chcę czegoś innego. Niech moje życie będzie określone przez Twoją najwyższą przychylność - żeby poznać Ciebie takim jaki jesteś."
CZY BÓG WYSTARCZY?
Chcę ci zadać pytanie: Czy Bóg jest wystarczający? Czy poznanie Go ci wystarczy? Czy coś ciebie zatrzymuje przed Nim. jakiś bożek, którego postawiłeś przed Nim? Jego pierwsze przykazanie jest takie, "Nie będziesz miał innych bogów oprócz Mnie" (2 Mojż. 20:3).