WALCZ O SWOJĄ WIARĘ

Przychodzi czas, kiedy musi ustać wszelki płacz. Wtedy lud Boży wzniesie się ponad swoje smutki, ponad wszelkie złe przeczucia i wróci ponownie do walki.
W Nowym Testamencie, w liście do Hebrajczyków brzmią słowa Izajasza:
„Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie, i prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało” (Hbr 12:12-13).
To znaczy: „Wstań i walcz o swoją wiarę. Nie patrz na bolące i drżące kolana, tylko zacznij biec. Jeżeli poddasz się strachowi i zmartwieniu, twoja wiara może stać się kulawa.”
Po okresie płaczu przychodzi czas walki!
OSKARŻANIE
Zobacz paraliżującą reakcję armii Dawida na nieszczęście w Ziklag. Kiedy ci potężni wojownicy przestali płakać, wezbrała w nich złość i oskarżali Dawida, że pozwolił na to nieszczęście. Byli tak zgorzkniali z powodu tej strasznej sytuacji, że zaczęli szukać kamieni, by go zabić (czytaj opis w 1 Sam 30:1-6).
W mojej opinii to jest dokładnie to, co większość ludzi czyni teraz w reakcji na obecne wydarzenia na świecie. Patrzą w lewo i w prawo pytając, „Kto jest winien tego nieszczęścia? Wszystko jest w ruinie.”
ZOSTAW TO  –  I WALCZ
Zachęcam każdego naśladowcę Jezusa: Zapomnij jak do tego doszło. Zapomnij kto jest winien, a jeszcze bardziej, zapomnij o swoim osobistym „co by było, gdyby”  -  „Gdybym tylko zrobił to lub tamto, moje finanse były by w porządku, a moje życie byłoby lepsze.” Jeżeli pielęgnujesz takie myśli, twój strach przemieni się we wściekłość, lub jakiegoś innego, niszczycielskiego ducha. Pan chce, byś wszystkie swoje siły skierował w innym kierunku. Jego Słowo mówi nam, „Teraz jest czas, by walczyć o twoją wiarę!”