BÓG WIE – I TYLKO TO MA ZNACZENIE

Jezus mówi o trawie, która jest zielona dzisiaj, ale jutro jest koszona. On chce nam przypomnieć, że to On dał jej życie.
„Jeśli więc trawę polną, która dziś jest, a jutro zostaje wrzucona do pieca, Bóg tak przyodziewa, o ileż bardziej was, o małowierni?” (Łk 12:28).
Nie myślmy, że On troszczy się mniej o nas, niż o trawę. On dobrze wie, czego potrzebujemy, czy to pożywienia, finansów, czy ubrania.
WIELKA OBIETNICA NASZEGO OJCA
„Tego wszystkiego bowiem ludy tego świata szukają; wie zaś Ojciec wasz, że tego potrzebujecie” (12:30).
 Tu Chrystus znowu nam przypomina, „oto jest wszystko, co musicie wiedzieć:Wasz niebiański Ojciec wie, jakie są wasze potrzeby. On już je policzył.”
Jezus obiecuje,  „Szukajcie Królestwa Bożego, a tamto będzie wam dodane. Nie bój się, maleńka trzódko!” (12:31-32). Jeżeli po prostu Mu zaufamy, Pan nas pobłogosławi wszystkim, czego potrzebujemy.
BÓG NIGDY NIE PORZUCI SWOJEJ „MAŁEJ TRZÓDKI”
Jeżeli martwisz się, co będzie z twoją rodziną w następnych dniach, mam dla ciebie dobrą nowinę: Twoje dzieci są dziećmi Bożymi. On troszczy się o twoich bliskich bardziej, niż ty. Jezus wie dokładnie, czego wszyscy potrzebujecie, by przeżyć.
On wie, że potrzebujesz dachu nad głową. On wie, jaki jest twój miesięczny czynsz, On wie, ile ust musisz nakarmić i ile masz w spiżarce.  Możesz Mu w pełni zaufać, że zaspokoi wszystkie te potrzeby, gdyż On to obiecał.