BÓG NAGRADZA TYCH, KTÓRZY MU UFAJĄ

Kiedy zaczynałem przygotowywać to przesłanie The Wall Street Journaldonosił, że cały świat otoczyła wielka chmura strachu. Natychmiast moje myśli zwróciły się do tych, którzy uczęszczają do Zboru Times Square. Oni nie pokazują takiego strachu. Natomiast, kiedy my wszyscy patrzymy z wielką powagą na te czasy, to mamy równocześnie głęboką, trwałą radość.
Moje myśli zostały skierowane do Psalmu 37, napisanego przez Dawida:
" Pan troszczy się o dni niewinnych, przeto dziedzictwo ich trwać będzie na wieki. Nie będą zawstydzeni w złym czasie, a w dniach głodu będą nasyceni" (Psalm 37:18-19).
Psalm 37 mówi nam, że Pan powstaje do działania przeciwko społeczeństwom, których grzechy rozgniewały niebo.
" Ramiona bezbożnych będą połamane" (37:17).
To zadziwiające proroctwo Dawida dla ludu Bożego wypełnia się na naszych oczach. Ale ten sam Psalm jest również psalmem wielkiej nadziei. Zawiera on niesamowitą obietnicę dla tych, którzy pokładają swoją ufność całkowicie w Panu.
CZAS NA ODPŁATĘ
Nadchodzi czas, który Izajasz określa jako "Dzień pomsty Pana, rok odwetu za spór z Syjonem" (Izajasz 34:8).
" Przez cały dzień wyciągałem moje ręce do ludu opornego, który, kierując się własnymi zamysłami, kroczy niedobrą drogą, do narodu, który ciągle zuchwale mnie drażnił . . .  nie zamilknę, dopóki nie odpłacę" (Izajasz 65:2-3,6).
Wiemy, że nasz Bóg nie śpi. To co widzimy, że dzieje się z naszą ekonomią, nie jest tylko Jego gniewem, ale dotyczy honoru i chwały Wszechmogącego Boga. On nie będzie się przyglądał bezczynnie, kiedy Jego drogi są oczerniane przez bezbożnych.
W tym samym czasie Pan nagradza bogobojnych, On wynagrodzi tych, którzy Mu ufają.