ON TROSZCZY SIĘ O CIEBIE

Pan mówi do bogatych i biednych tak samo, „Nie martw się o swoje świeckie posiadłości. Poświęć Mi  czas i zaufaj Mi. Ja zatroszczę się o wszystkie twoje przyszłe potrzeby i zapewnię to, co najważniejsze, byś mógł żyć.”
To jest jedna lekcja, której każdy wierzący musi się nauczyć i praktykować.
Obecnie wydarzenia w świecie dzieją się tak szybko, że nikt nie potrafi za nimi nadążyć. Przemoc widać wszędzie, a bariery moralne są zniesione. Implikacje obecnych wydarzeń są zbyt głębokie i zbyt skomplikowane, by je ogarnąć.
ŚWIATŁOŚĆ W CIEMNOŚCI
Nasza wiara zakotwiczona jest w tym: Nasz niebiański Ojciec nas zna – On wie dokładnie czego potrzebujemy i kiedy tego potrzebujemy – a sam fakt, że On wie, jest wystarczającym dowodem, że jesteśmy pod Jego opieką. On cieszy się nami i jesteśmy  na Jego łonie, bezpieczni i szczęśliwi.
Daniel tak powiedział o Panu:
„On odsłania to, co głębokie i ukryte; wie co jest w ciemnościach, u Niego mieszka światłość” (Daniel 2:22).
Bóg wie wszystko o czarnych dniach w przyszłości i wie, że nawet ta ciemność nie może zakryć Jego oblicza przed nami.
ZAUFAJ JEGO WIELKIEJ MIŁOŚCI
Bezpieczne przejście przez trudne czasy jest tylko wtedy, kiedy zaufamy Panu. On wzywa nas dzisiaj, byśmy mieli proste, dziecinne zaufanie do Jego wierności.
Miejmy oczy skierowane na Jezusa! Zaufajmy Jego wielkiej miłości i trosce o nas. „Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie” (1 Pt 5:7).