ŚPIEWAJ I RADUJ SIĘ

Jest tyle złych wiadomości, tyle podziałów i zniekształceń wokoło. Raporty o zdeprawowaniu, terrorze, nienawiści i politycznym zamieszaniu obciążają nasze umysły.
Wśród tego niepokoju i bałaganu ja słyszę Boże Słowo, które mi mówi, żebym się radował i cieszył.
" Niech wierni radują się z chwały, Wesoło śpiewają na swym posłaniu" (Psalm 149:5).
Kiedy ostatnio śpiewałeś radośnie, głośno na swoim posłaniu zanim zasnąłeś?
" Niech weseli się Izrael ze Stwórcy swego, Dzieci Syjonu niech się radują z króla swego" Psalm 149:2).
Jeżeli potrafisz śpiewać i radować się w czasie wielkiego niepokoju, to naprawdę posiadasz wiarę.
NIE UTRAĆ SWOJEGO POKOJU
Jeżeli posłuchamy tak zwanych ekspertów w mediach, to możemy się otworzyć na ducha niepokoju i gniewu. Możemy się tak zaangażować w te sprawy, które nie są wieczne, ale wkrótce przeminą. Ja się nie zgadzam na to, żeby zostać wplątany w obecny polityczny zamęt. Pójdę do urny na głosowanie i wrzucę swój głos, nie według mojego uczucia, ale w oparciu o Biblijną prawdę. Będę głosował spokojnie, nie tracąc swojego pokoju, czy miłości do zgubionej ludzkości.
Większość z nas będzie posłuszna wiecznemu Bożemu Słowu i będziemy się radować i cieszyć, bez względu na to jak bardzo się srożą burze wokoło. Mamy śpiewać i radować się - i musimy to robić wiedząc, że nasz Bóg obiecał prowadzić nas i ochraniać poprzez to wszystko.
" Ty jesteś ochroną moją, strzeżesz mnie od ucisku, Otaczasz mnie radością wybawienia" (Psalm 32:7).