BOHATEROWIE, OBUDŹCIE SIĘ! - Claude Houde

"Ogłoście to wśród narodów, obudźcie się bohaterowie! Niech się przybliżą i niech słabi mówią: 'Jestem mocny!' Niech Mój lud się obudzi i zejdzie razem w dolinie decyzji" (zobacz Joela 3:0-12).
Błagam was, żebyście się modlili ze mną, "Panie, wzmocnij naszą wiarę," ale również wzywam was, żebyście podjęli decyzję, aby być bohaterem dla Boga. Świadomie używam wyrażenia "błagam", bo wierzę, że jest to odpowiednie i proporcjonalne do naszej sytuacji i powagi czasów.
GORLIWA PASJA DLA BOGA
Apostoł Paweł miał ogień, który palił się w nim. Powiedział Koryntczykom, "Miłość Boga przymusza mnie" (zobacz 2 Kor. 5:14). Zagrożone sprawy wiecznego królestwa były dla niego tak realne i nie cierpiące zwłoki, że wołał z taką intensywnością, która leci jak strzała prosto do naszych serc, przekraczając wieki i kultury.
"Błagam was, w imieniu Chrystusa, pojednajcie się z Bogiem" (zobacz 2 Kor. 5:20).
Ta żywa realność tej pasji pali się we mnie. Proszę was, pojednajcie się z pragnieniami i celami jakie Bóg ma dla was przygotowane.
NA NOWO OBUDZONA WIARA
Jest taka wiara, która na nowo budzi i ożywia bohaterów. Często myślałem, że gdyby chociaż na ułamek sekundy niebo się otworzyło, żeby odkryć zakres niesamowitości i intensywności Bożego pragnienia, miłości i zamiaru dla ludzkości, to monotonne życie chrześcijańskie musiałoby być odrzucone. Nie moglibyśmy nadal tylko siedzieć na nabożeństwach, nie myśleć o niczym, pomiędzy wszystkimi wypożyczanymi filmami i bezsensownymi programami reality show w telewizji.
Drogi czytelniku, Boży głos jest słyszalny w sercach milionów wierzących po całym świecie: "Obudźcie się i ożyjcie na nawo bohaterowie!"

Claude Houde jest, głównym pastorem kościoła Eglise Nouvelle Vie (kościół Nowego życia) w Montrealu,w Kanadzie. Pod jego kierownictwem New Life Chuch rozwinął się od garstki ludzi do ponad 3500 w tej części Kanady, w której rozwija się niewiele kościołów Protestanckich.