Z NIEBA DO DOLINY - Nicky Cruz

Jezus zdecydował, żeby być dzieckiem doliny. Zanim przyszedł na ziemię, żył w większej chwale niż moglibyśmy sobie wyobrazić. Syn Króla wszechświata. Siedział po prawicy Boga. On jest Bogiem. Ale zdecydował zejść z tronu i przyjść na świat doliny. Zdecydował żyć wśród beznadziejnego i zgubionego stworzenia. Uniżył samego Siebie, zaparł się Siebie, dla nas. I poszedł na krzyż w pohańbieniu, żeby utworzyć most pomiędzy doliną i szczytem góry.
Dolina jest zimnym miejscem do życia, bez serca. Jest ona określana przez ślepotę, suszę i głód. Możesz odczuwać odrzucenie, ból, niepewność, strach, zamieszanie. Możesz czuć bezradność i ból. Możesz odczuwać strach i smutek. A dolina ta nie ma nic wspólnego z dochodami czy statusem społecznym. Jest to stan serca. Jest to każde miejsce oddzielone od poznania i zaufania Bogu.
Jezus przyszedł do tej doliny, żeby przynieść nadzieję, miłość, współczucie, żeby przywrócić ślepym wzrok, żeby pokazać drogę wyjścia. Przyszedł, aby przynieść nowe życie dla tych, którzy byli martwi. On poszedł do doliny, ponieważ tam byli zgubieni ludzie. Ale tak często ci, których On uwolnił, nigdy nie poświęcają czasu, żeby spojrzeć wstecz. Nigdy nie podejmują wysiłku, żeby wrócić z powrotem do tej doliny, aby pomóc innym znaleźć drogę wyjścia. Nigdy nie idą do tej doliny beznadziei, żeby przynieść nadzieję.
"Syn Człowieczy przyszedł, aby szukać i zbawić zgubionych" (Łukasz 19:10).

Nicky Cruz, znany na świecie ewangelista i płodny pisarz nawrócił się do Jezusa Chrystusa z życia przemocy i przestępstw, po spotkaniu Dawida Wilkersona w Nowym Jorku w roku 1958. Historia jego dramatycznego nawrócenia została opisana w książce Krzyż i Sztylet przez Dawida Wilkersona, a potem w jego własnej, najlepiej sprzedającej się książce Run Baby Run.(Polski tytuł: „Nicky Cruz Opowiada”).