PRZYKŁAD KOŚCIOŁA

Właśnie teraz świat potrzebuje żywego przykładu miłosierdzia Chrystusa. Nigdy nie było takich napięć. W Europie i Stanach Zjednoczonych napięcie rasowe ogarnia społeczeństwa, a nawet wchodzi do kościołów.
Nie myślcie, że rządy rozwiążą ten problem. Drogocenne miłosierdzie, które jest potrzebne na całym świecie, może przyjść tylko od tych, którzy sami skosztowali i otrzymali takie miłosierdzie. I to jest powołanie Kościoła Jezusa Chrystusa. My mamy oferować miłosierdzie, które poświęca siebie dla dobra brata czy siostry – i jak to pokazał Jezus – nawet dla nieprzyjaciół.
STAŃ I SKONFRONTUJ
Zachęcam, byś się zatrzymał i skonfrontował z tą prawdą. Nie idź dalej w twoim życiu i służbie – wstrzymaj wszystkie plany i dobre uczynki – póki nie skonfrontujesz się z implikacjami bycia członkiem Ciała Chrystusa. Pan oświadcza Swojemu Kościołowi,  „To jest Moja drogocenna perła, oblubienica dla Mojego Syna.”. Pomyśl jaki to cud! Pomyśl też o wielkim powołaniu dla Jego ciała, by okazywać miłosierdzie niemiłosiernemu światu.
Po prostu, miłosierdzie patrzy ponad błędy i upadki, ponad samo-usprawiedliwianie. Gdybyśmy prawdziwie uwierzyli, że ranimy Chrystusa osobiście wtedy, kiedy ranimy brata lub siostrę – przez to co mówimy i robimy przeciwko członkowi Jego Ciała, bo to jest, jak powiedział Jezus „przeciwko Mnie” (patrz Łk 11:23)  - staralibyśmy się dniem i nocą, by wszystko naprawić. Nie spoczęlibyśmy, aż wszystko by zostało naprawione.