NAJTRUDNIJSZA CZĘŚĆ WIARY

W drodze do domu po wielkim zwycięstwie wojskowym, król Asa został zatrzymany przez proroka. Ten człowiek nie przyszedł, żeby mu gratulować, ale żeby mu przekazać ostrzeżenie: „Dopóki będziesz polegał na Panu i ufał Mu we wszystkim, będziesz błogosławiony. On będzie szedł z tobą i dawał ci jedno zwycięstwo za drugim. Ale jeżeli się odwrócisz od Niego, ufając w swoje siły, będziesz miał nieład i chaos w każdej dziedzinie twojego życia” (zobacz 2 Kronik 15:1-6).

CHWALEBNY CZAS

Asa przyjął to przesłanie do serca i chodził wiernie z Panem przez trzydzieści sześć lat. W tym czasie Bóg bardzo błogosławił Judę. Był to wspaniały, chwalebny czas do życia w tym kraju, ale po tych latach przyszedł inny kryzys. Bezbożny król, który rządził w Izraelu (który oddzielił się od Judy) przypuścił atak na Asę. Podbił Ramę, miasto oddalone o kilka mil od Jerozolimy, stolicy Judy i odciął ważny szlak handlowy do tego miasta. Jeżeli szybko się coś nie stanie, to cała ekonomia Judy się zawali.


STRACH I PANIKA

Tym razem król Asa działał w strachu. Zamiast zaufać Panu, zwrócił się o pomoc do odwiecznego wroga, króla Syrii. Wprost niewiarygodne, ale Asa ogołocił skarbiec Judy ze wszystkiego bogactwa i zaoferował to królowi Syrii, żeby ten wybawił Judę. Był to akt absolutnej niewiary.

Często słyszymy, że najtrudniejszą częścią wiary jest ostatnie pół godziny. Fakt jest taki, że Bóg już uruchomił Swój plan ratunku dla Judy, ale Asa zniweczył ten plan poprzez działanie w strachu i panice.

INNE PROROCZE SŁOWO

Asa otrzymał inne słowo, „Ponieważ nie zaufałeś Panu, to od teraz będziesz miał wojny” (zobacz 2 Kroniki 16:9). I tak było w Judzie.

Działanie w niewierze zawsze przynosi całkowity nieporządek i chaos.