PIERWSZA GÓRNA IZBA - Gary Wilkerson

Kiedy chrześcijanie mówią o Górnej Izbie, to zazwyczaj odnoszą to do Pięćdziesiątnicy. Ale Biblia wspomina incydent Górnej Izby, jaki miał miejsce kilka tygodni wcześniej, gdzie uczniowie mieli inny rodzaj doświadczenia. Ta górna izba była przygotowaniem na Ostatnią Wieczerzę w nocy przed śmiercią Chrystusa na krzyżu. Tego wieczora On mówił o innych tematach:
  • O cierpieniu, jakie będzie znosił 
  • Jego zbliżającej się śmierci 
  • Fakcie, że opuszcza Swoich najbliższych przyjaciół, uczniów
Mój ojciec nazywał to przeżycie pierwszej górnej izby „zabraniem do szopy na drewno.” Chodzi o nazwanie po imieniu rzeczy w naszym życiu, które nie przynoszą Bogu chwały. W takich chwilach, mówi nam, „oddalacie się ode Mnie. Skierowaliście swoją miłość do rzeczy ziemskich i utracili pierwszą miłość dla Mnie. Nie mogę wam pozwolić iść dalej bez zwrócenia na to uwagi.”

W tej pierwszej górnej izbie Jezus chciał rozprawić się z zamieszaniem w sercach Swoich uczniów. Najwyraźniejszym przykładem jest Piotr, który powiedział Jezusowi, że pójdzie za Nim aż na śmierć. Pan mu dał wyzwanie w tej sprawie:

„Zaprawdę powiadam ci, że jeszcze tej nocy, zanim kur zapieje, trzykroć się Mnie zaprzesz” (Mat. 26:34).
Czy przeżywasz pierwszą górną izbę teraz? Czy w twoim życiu są takie rzeczy, o których wiesz, że nie podobają się Bogu? On chce się z nimi rozprawić i nie przyjmuje żadnych wymówek. Jego odpowiedź dla Piotra była szorstka, ale wiemy z rezultatów, że był to akt miłości. Jezus mówił właściwie, „Wiem, że Mnie kochasz Piotrze, ale w twoim sercu jest coś, co nie jest od Boga. Ja to teraz konfrontuję, bo nie chce, żeby to się stało dla ciebie przyjemne. Mam dla ciebie przygotowane większe rzeczy.”