MOC MIŁOSIERDZIA

Miłosierdzie Boże ma zdumiewającą siłę uwalniania. Jego miłosierdzie zerwało więzy uzależnień, przenosząc wielu z królestwa szatana do Królestwa Chrystusa.
Był czas, kiedy miliony na całym świecie narkotyzowały się i szatan myślał, że zwyciężył. Rzeczywiście po świecie rozeszła się wieść, że kiedy diabeł już cię omota, jesteś bez nadziei na zawsze.
Jednak w każdym pokoleniu Bóg posyła Swojego Ducha Świętego na drogi i opłotki.
  • Jego miłosierdzie dociera do centrum terytorium szatana; do slumsów miejskich, do klubów z narkotykami i na dachy domów, gdzie uzależnieni leżą w upojeniu.
  • Jego miłosierdzie dosięga najsłabszych, najbardziej zniewolonych narkotykami i tych, którzy są odrzuceni przez społeczeństwo, jako beznadziejni.
NIE NA ZAWSZE BEZNADZIEJNI
Pierwszym zbawionym i uwolnionym w Teen Challenge narkomanem był Sonny Arguizoni. Obecnie Sonny usługuje jako biskup ponad 600 kościołów stworzonych przez byłych narkomanów po całym świecie. Nicky Cruz, ten słynny, były gangster, po ukończeniu Teen Challenge głosi ewangelię miłosierdzia do milionów po całym świecie i wielkie tłumy są uwalniane. 
JUŻ NIE OPUSZCZENI
Cały świat powinien powstać i dziękować Bogu za Jego zbawcze uwolnienie i przywrócenie tych, którzy kiedyś byli zgubieni i odrzuceni przez ludzi.
Społeczeństwo powinno dziękować Bogu za zbawienie pijących ojców i łączenie ich ponownie z ich żonami i dziećmi.
„.Miłosierny i łaskawy jest Pan, Cierpliwy i pełen dobroci” (Psalm 103:8).