NASZ POMOCNIK - Gary Wilkerson

Pismo mówi, że aniołowie spoglądają w dół na nas i dziwią się z powodu daru jaki nam został dany. Pomyśl o tym: co innego jest zaoferowanie fizycznego uzdrowienia komuś, a zupełnie coś innego zaoferować obfite życie na tym świecie i zbawienie na całą wieczność. Jezus daje nam wszystkie bogactwa nieba, aby przekazać Dobrą Nowinę w prawdzie i mocy:
„O cokolwiek będziecie prosić w Moim imieniu, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o coś będziecie prosić w Moim imieniu, spełnię to”  (Jana 14:13-14).
Kiedy czytamy ten werset, myślimy o niesamowitej skali cudów Jezusa. Ale Jezus mówi o aktywności królestwa – zbawieniu, przemianie, obfitym życiu. Kiedy mówi: „O cokolwiek będziecie prosić w Moim imieniu” nasza prośba będzie objawieniem. Czy prosimy o cuda, ponieważ myślimy, że przyniosą one widzialną chwałę dla Boga? Albo czy prosimy o rezultaty królestwa bez względu na to jak małe są w skali?
WIĘKSZE DZIEŁA
Według Jezusa, jest tylko jedna kwalifikacja, aby czynić większe dzieła, o których On mówi: „Kto wierzy we Mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które Ja czynię, i większe nad te czynić będzie (Jana 14:12, moje podkreślenie). Każdy chrześcijanin wierzy, więc to znaczy, że możemy czynić większe rzeczy, do jakich upoważnił nas Jezus.
CZYSTE SERCE
Ale aby czynić te rzeczy, musimy mieć czyste serce. Następnie Jezus mówi: „Jeśli Mnie miłujecie, będzie przestrzegali Moich przykazań” (14:15). Jeżeli nasze serca są oczyszczone, nasze posłuszeństwo nie będzie z narzekaniem, ale z miłości.
Czy masz problem z przestrzeganiem Bożego Słowa? Obietnica Jezusa dla ciebie jest taka: „A Ja będę prosił Ojca, i On da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki, - Ducha Prawdy” (14:16-17).
Zwróć uwagę na słowo „Pocieszyciel” tutaj. Poprzez Ducha Świętego Jezus daje nam pomoc, jakiej potrzebujemy, aby być Jemu posłuszni.