NIEZWYKŁA OBIETNICA - Carter Conlon

Psalm 37:25, to niezwykła obietnica dla tych z nas, którym przyszło żyć w antychrześcijańskim czasie historii! „Byłem młody i zestarzałem się, A nie widziałem, żeby sprawiedliwy był opuszczony, Ani potomków jego żebrzących chleba”. Sprawiedliwi nigdy nie byli opuszczeni i mogę was zapewnić, że wy nie będziecie wyjątkiem.

Oczywiście należy zaznaczyć, że kluczem do tej obietnicy jest słowo „sprawiedliwy”. Kiedy ty i ja przyszliśmy do Chrystusa, otrzymaliśmy coś, co Bóg nazywa przypisaną sprawiedliwością. Najlepiej mogę to wytłumaczyć na przykładzie syna marnotrawnego (patrz Łk 15). Biblia mówi nam, że ten chłopak zabrał swoje ojca i odszedł daleko od ojca i w taki też sposób wielu z nas odeszło od Boga w młodszych latach. Znalazł się w miejscu, gdzie był głód i ból serca, wykonując rzeczy, których przedtem by nie robił. Chociaż wiedział, że nie ma prawa, pewnego dnia po prostu wstał i poszedł w kierunku domu. Ku swojemu zdziwieniu, kiedy był niedaleko domu, jego ojciec wybiegł mu na spotkanie – przytulając go i ubierając w najlepsze szaty w domu.

W taki sam sposób, kiedy ty zdecydowałeś się powrócić do Boga, Bóg ciebie spotkał. Przytulił cię i przyodział najlepszą szatą – krwią Jezusa, przelaną na krzyżu dwa tysiące lat temu. Bóg cię oczyścił i dał ci sprawiedliwość, na którą nie zasługiwałeś.

W tym przykładzie ta szata przyszła z pierścieniem, reprezentującym władzę, której ten syn potrzebował, by być ambasadorem swojego ojca. Otrzymał również sandały – co oznacza, że jego sprawiedliwość będzie wymagała podróży. Nie był powołany, by sobie stać na drodze i wyglądać dobrze i czysto. Nie, on był powołany, by odbywać podróż ze swoim ojcem!


Carter Colon dołączył do zespołu pastorów kościoła Times Square w 1994r. na zaproszenie pastora założyciela, Dawida Wilkersona i został wyznaczony na głównego pastora w 2001r.