NADCHODZIŁ NOWY DZIEŃ

Były to ostatnie dni służby Jezusa. Oczyścił właśnie świątynię, wypędzając handlarzy, a teraz spędzał czas ze Swoimi uczniami, żeby ich przygotować jako filary w Swoim przyszłym kościele. Ale w tym punkcie oni nadal nie wierzyli, „trudno im było uwierzyć.” Jezus ich napominał z powodu ich niewiary kilka razy, pytając, „czy nie widzicie?” Widział w ich sercach przeszkodę, która musiała zostać usunięta, bo inaczej nigdy nie dojdą do objawienia potrzebnego do prowadzenia kościoła.

Pewnego dnia, kiedy Jezus z uczniami przechodził koło drzewa figowego bez owoców, Jezus go przeklął:

„Rzekł do niego, niechaj nikt na wieki owocu z ciebie nie jada. I słyszeli to uczniowie Jego.”
Później, kiedy ta grupa znowu przechodziła koło tego drzewa figowego, Piotr zwrócił uwagę, 
„Panie, to drzewo figowe, które przekląłeś uschło.”

Bez dania Piotrowi aktualnej odpowiedzi, Jezus prosto powiedział, „Miejcie wiarę w Boga.” Wiemy na podstawie zdumiewającej reakcji Jezusa, że przesłanie, które za tym stało dotyczyło wiary.

COŚ NOWEGO

To uschłe drzewo figowe było jeszcze jednym z ilustrowanych kazań Chrystusa. To uschłe drzewo reprezentowało Boże odrzucenie starego religijnego systemu uczynków w Izraelu. Ten system polegał na zasłużeniu sobie na Bożą przychylność poprzez ludzkie wysiłki i własną wolę.

Miało się zrodzić coś nowego w Izraelu: kościół, w którym lud Boży będzie żył całkowicie przez wiarę. Zbawienie i życie wieczne będą tylko przez wiarę.

Do tego punktu lud Boży nie wiedział nic na temat życia przez wiarę. Ich religia mówiła tylko o uczynkach: branie udziału w nabożeństwach, czytaniu Tory, przestrzeganiu rozbudowanych przepisów. Teraz Jezus mówił, „Ten stary system się skończył i idzie na sąd.” Nadchodzi nowy dzień: rodzi się kościół wiary.