CO ON UCZYNIŁ DLA NAS - Gary Wilkerson

Jezus spędził trzydzieści trzy lata na ziemi. Czy było to tylko po to, aby miał  tyle lat, żeby umrzeć na krzyżu? Czy było to po to, aby miał kilka przeżyć, żeby o nich napisać? Nie, oczywiście że nie.
Przez trzydzieści trzy lata Jezus dokonał czegoś, czego dotąd nikt nie był w stanie dokonać. Wziął każdy przepis, prawo i zasady w Biblii, każdą myśl, jaką Bóg miał, jak miało wyglądać sprawiedliwe życie- święte i czyste i całkowicie posłuszne Bogu - i wypełnił każdą z tych rzeczy. 
Dlatego mógł powiedzieć, "Nie przyszedłem aby unieważnić zakon, przyszedłem, aby wypełnić zakon" (zobacz Mat. 5:17). Mówi tutaj, że On i tylko On doskonale wypełnił zakon.
BOŻE UPODOBANIE
Bóg powiedział: "Mam w Nim upodobanie, gdyż On doskonale wypełnił każde prawo, jakie dałem dla ludzkości. On to wszystko wypełnił."
Usprawiedliwienie nie polega tylko na tym, że On ciebie oczyścił z każdego grzechu, przebaczył twoje przeszłe, obecne i przyszłe grzechy - ale przypisał ci sprawiedliwość. Innymi słowy, On dał i włożył na ciebie Swoją sprawiedliwość. Na krzyżu On wziął twój grzech i ból i cierpienie - i rozprawił się z tym.
A potem uczynił jeszcze coś więcej, czego nie uświadamia sobie wielu chrześcijan. Wziął to, co uczynił na krzyżu i uczynił to ostatecznym zwycięstwem. Kiedy powiedział, "Wykonało się", to nie tylko umarł za nasze grzechy, ale umarł dla naszego usprawiedliwienia. Teraz nawet chociaż sami nie mamy w sobie sprawiedliwości, On nam daje Swoją sprawiedliwość.