USŁUGIWANIE POTRZEBUJĄCYM - Claude Houde

Jezus zapytał Swoich uczniów, "Za kogo Mnie ludzie uważają? (zobacz Marka 8:27). To pytanie jest świeże i niezmiernie ważne dla nas dzisiaj. Co myśli nasz świat, w którym żyjemy? Jakie jest jego pojęcie kościoła w naszym nowoczesnym świecie?
Pozwólcie, że powiem to tak wyraźnie jak potrafię, z uprzejmością i prostolinijnością, mówiąc prawdę w miłości. Moje podróże po całym świecie pozwoliły mi spotykać tysiące liderów i jestem w bezpośrednim kontakcie z ich kościołami. Obawiam się często, że nowoczesny kościół powoli i niezauważenie stacza się do słodkiej głupoty. Drogi czytelniku, jest wiele definicji głupoty, jednym z najbardziej upartych jest: "robienie tego samego w ten sam sposób ciągle na nowo i spodziewanie się innych rezultatów." To jest obłęd!
Ponad 90% Amerykańskich kościołów nie odnotowało znacznego wzrostu w ciągu 20 lat, ale nie widzimy potrzeby zmiany!
Drogi czytelniku, Abraham, ojciec wiary uwalniał jeńców, walczył o biednych, kopał studnie i karmił głodnych. Setki iskrzących się obietnic, poważnych ostrzeżeń i wyraźnych przykazań od 1 Mojżeszowej do Objawienia motywują, wzywają i stawiają wyzwania dla nas, abyśmy służyli potrzebującym. Prorocy i patriarchowie w Biblii nauczali i byli wzorem hojności. Historia kościoła świeci najjaśniej, kiedy kościół poświęca się obronie uciskanych i chodzi w  prawdziwym powołaniu i celu. Syn Boży ucieleśnił wszystkie wieczne, niezmienne, boskie pragnienia i zamiary Trójcy, kiedy przyszedł do biednych, karmił tłumy głodnych i uzdrawiał każdy rodzaj choroby i cierpienia.

Claude Houde jest, głównym pastorem kościoła Eglise Nouvelle Vie (kościół Nowego życia) w Montrealu,w Kanadzie. Pod jego kierownictwem New Life Chuch rozwinął się od garstki ludzi do ponad 3500 w tej części Kanady, w której rozwija się niewiele kościołów Protestanckich.