ZWYCIĘSKIE ŻYCIE

Na Golgocie Jezus pozbawił diabła wszelkiej mocy i władzy. Kiedy Chrystus powstał zwycięsko z grobu, wyprowadził niezliczone zastępy odkupionych więźniów z objęć szatana i ta odkupiona krwią procesja nadal dzisiaj maszeruje.

Jest to zadziwiające, że tryumf Chrystusa na Golgocie dał nam nawet więcej niż zwycięstwo nad śmiercią. On dla nas zdobył niesamowite łupy w tym życiu: łaskę, miłosierdzie, pokój, przebaczenie, siłę, wiarę – wszystkie zasoby potrzebne do tego, aby prowadzić zwycięskie życie. „Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi” (2 Kor. 2:14).

Bóg zapewnił wszystko dla utrzymania Jego świątyni: „ Lecz Chrystus jako syn był ponad domem jego; a domem jego my jesteśmy, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność i chwalebną nadzieję.” (Hebr. 3:6).

Duch Święty pokazuje nam tutaj cudowną prawdę: Jezus nas wyposażył we wszystko, czego potrzebujemy, w Swoim Duchu Świętym. Ale do naszej odpowiedzialności należy utrzymanie tej świątyni, a środki potrzebne do tego muszą pochodzić bezpośrednio z łupów naszej walki.

Chrystus dał nam wszystko co jest potrzebne do tego utrzymania świątyni. On nas zaadoptował do Swojej rodziny i On stoi jako kamień węgielny tego domu, który On całkowicie oczyścił. Wreszcie, On nam dał dostęp do samego Miejsca Najświętszego. Tak więc poprzez wiarę jesteśmy teraz w pełni założoną, kompletną świątynią. Jezus nie zbudował domu tylko w połowie wykończonego.

Środki do utrzymania tej świątyni w dobrym stanie możemy znaleźć w Duchu samego Chrystusa. On jest skarbnikiem wszystkich łupów. Te środki są uwalniane, kiedy widzimy naszą potrzebę i współpracujemy z Bogiem, a ta współpraca rozpoczyna się, kiedy jesteśmy w środku konfliktu.

Naszymi zasobami jest podobieństwo do Chrystusa, jakie zdobywamy, kiedy jesteśmy zanurzeni w bitwie. Są to te lekcje, wiara, charakter, jakie zdobywamy w walce z wrogiem.