CAŁKOWITA UFNOŚĆ W CHRYSTUSIE

Kiedy mówię o całkowitej ufności w Chrystusie, to mam na myśli nie tylko Jego zbawczą moc, ale również Jego moc zachowującą. Musimy zaufać Jego Duchowi, że nas będzie trzymał i uzdolni nas, abyśmy się upodobnili do Jezusa.

Pomyśl o swoim osobistym świadectwie. Kiedyś byłeś odcięty od Boga z powodu grzesznych uczynków. Jakie dobre uczynki czyniłeś, aby się z Nim pojednać? Żadnych! Nikt nigdy nie był w stanie sam siebie zbawić.

Tak samo nikt nie był w stanie uczynić siebie świętym, ani zachować świętym. Jesteśmy prowadzeni do świętości Chrystusa codziennie tylko przez wiarę, kiedy wierzymy w to, co mówi Boże Słowo: „Bądźcie świętymi tak jak On jest święty” (1 Piotra 1:15).

„ I was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych, i nienagannych, jeśli tylko wytrwacie w wierze” (Kolosan 1:21-23).

Zwróć uwagę na ten zwrot „Jeśli tylko wytrwacie w wierze.” Jezus mówi, Trwajcie w zaufaniu Mi, żyjąc przez wiarę. Ja was przedstawię jako czystych, nieskalanych i świętych przed Ojcem.”

Nie ma stopni świętości, tylko stopnie dojrzałości w Chrystusie. Nierozsądne jest mierzenie siebie z kimś, kogo uważasz jako „świętego.” Wszyscy jesteśmy mierzeni według jednego wzoru: świętości Chrystusa. Jeżeli jesteśmy w Nim, to Jego świętość jest nasza w równej mierze.

Nie powinieneś już nigdy patrzeć na innego chrześcijanina i mówić, „Ach, chciałbym być tak święty jak on.” Może nie masz takiej dyscypliny w modlitwie jaką ma ta osoba; może częściej się zmagasz i robisz więcej błędów niż ona. Ale ta osoba nie jest bardziej akceptowana przez Ojca niż ty. Nie powinieneś się porównywać z nikim, gdyż nikt nie jest bardziej kochany w oczach Ojca niż ty.!

Drogi święty, odrzuć wszelką ufność w ciele i złóż taką deklarację: „Przyjmuję moją świętość, która jest w Chrystusie Jezusie. Jestem częścią Jego ciała i mój Ojciec widzi mnie jako świętego, ponieważ trwam w Nim.”