ODWAŻNA WIARA

Nic nie czci Boga bardziej, niż nasza ufność w Nim w obliczu trudności. W Palmie 106 widzimy Izraela, który ogląda niewiarygodny cud, kiedy Morze Czerwone zamyka się nad armią Egiptu i zatapia wszystkich żołnierzy. „ Tak wybawił ich z ręki tych, którzy ich nienawidzili, i wyzwolił ich z ręki wrogów. Wody okryły ich ciemięzców, Ani jeden z nich się nie ostał. Wtedy uwierzyli słowu jego, śpiewali pieśni na jego chwałę” (w. 10-12). A następne słowa mówią, „ Lecz szybko zapomnieli o jego czynach, Nie pokładali nadziei w radzie jego” (w. 13). Jak szybko zapomnieli o cudach i minionych błogosławieństwach.

Nie możemy opierać naszej wiary na przeżyciach z przeszłości – jesteśmy zbyt zapominalscy – i przeżycia z przeszłości nie wystarczą, żeby nas wzmocnić w obecnych trudnościach. Potrzebujemy świeżej wiary – zakotwiczonej w codziennej dostawie Słowa Bożego – świeżego Słowa od Boga!

Zaufaj Bogu kiedy przeżywasz trudności, a On ci powierzy więcej Swojej łaski, Swojej siły i mocy.

Zaufanie Bogu w obliczu strasznych trudności wymaga odważnej wiary – oddania wszystkiego w Jego troskliwe ręce. Przychodzi taki czas, kiedy musimy wypłynąć na głębię i zrzucić wszelkie troski na Niego. Ta odważna wiara Bogu się bardzo podoba.

Wiara jest naszą jedyną nadzieją, naszą jedyną drogą wyjścia z trudności, więc zróbmy ten krok i oddajmy Mu wszystko.

Bóg ma plan wybawienia nas z każdego ognistego doświadczenia. Bez względu na to co przeżywasz, Bóg ma plan dla każdej trudności, plan, który nie mógłby zostać poczęty ani wyobrażony poprzez ludzki umysł.

Weźmy na przykład ogniste doświadczenia jakie przeżywał Izrael na pustyni. Nie było chleba, ani nic do jedzenia. Wyobraźcie sobie komitet albo grupę wstawienników, którzy przychodzą z takim pomysłem: „Módlmy się, żebyśmy się obudzili jutro i zobaczyli białe płatki chleba anielskiego (manny) – który będzie smakował jak miód – i przykrywał ziemię” (zobacz 2 Mojż 16).

Bóg miał plan – cudowny, niewyobrażalny plan. Bóg ma również plan dla nas i mamy Mu zaufać!