NIEZBĘDNE ELEMENTY ŁASKI by Gary Wilkerson

„Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili” (Efezjan 2:1-10)

Są cztery elementy łaski dla każdego naśladowcy Jezusa:
  1. Łaska jest bez dodatków. Nie możemy dodać czegoś do dzieła łaski Chrystusa bez rozwodnienia jej lub pomniejszenia. 
  2. Łaska jest niezasłużona. Kiedy odkrywamy jakąś niesprawiedliwość w naszym życiu, wielu z nas myśli, że musimy napompować naszą łaskę dobrymi uczynkami. Nie – łaska Chrystusa do nas jest zupełnie bez zasług, nie jest stronnicza. 
  3. Łaska jest niezmienna. Boża łaska nie jest mniejsza w dniach, kiedy mniej się modlimy. Ona nie działa w taki sposób. Nawet Jego ostrzeżenia o grzechu są znakiem Jego miłosiernej łaski. 
  4. Łaska jest nieskończona. Ani Ojciec, ani Syn nie będzie niewierny przymierzu, które zawarli. Ono będzie trwać przez całą wieczność, nie będzie złamane, więc jeżeli pozostaniemy skryci w Chrystusie, zostajemy pod przymierzem z Ojcem – dlatego jesteśmy bezpieczni i pewni. 
Powiem jeszcze to: Wiem, że przymierze, które Bóg zawarł z Jego Synem Jezusem, jest głębsze, mocniejsze i bardziej dalekosiężne, niż ktokolwiek z nas może sobie wyobrazić. Wielu chrześcijan nie korzysta z Jego chwalebnej łaski, nasze życie jest zdominowane przez strach. Kiedy popełniamy błąd, mówimy sobie, „O, nie, złamałem przymierze z Panem.” Nic nie jest dalsze od prawdy. To Jezus jest w przymierzu z Ojcem, nie my!

To jest powód, dla którego Jezus stał się w pełni człowiekiem, jak my. On zupełnie wypełnia przymierze za nas – a nas zaprasza do uczestniczenia w jego korzyściach. Przez Niego jesteśmy w pełni oczyszczeni, mamy pokój z Bogiem i obfitość Jego łaski. Nie możemy dodać nic do Jego wykonanego dzieła – Jego łaska jest wystarczająca. Naszą rolą jest przyjąć ten chwalebny dar – i chodzić w nim z radością!