MOC ZMARTWYCHWSTANIA by Gary Wilkerson

„Nadeszli domownicy przełożonego synagogi i donieśli: 'Córka twoja umarła'” (Marka 5:35)

Ta wiadomość musiała uderzyć w serce Jaira jak nóż. Dopiero co słyszał jak Jezus powiedział kobiecie z krwotokiem, że skończyły się jej cierpienia, a teraz słyszy, że jego cierpienie dopiero się zaczęło. Wyobrażam sobie tego bogobojnego człowieka, który myśli, „Mój brak wiary pozwolił, żeby moja córka umarła.”

W tym fragmencie jest ważne poselstwo dla każdego, którego sytuacja całkowicie się rozpadła. Może twoje uzdrowienie nie nadeszło, albo twoje małżeństwo się skończyło. Może ta najbliższa osoba nie przyszła do Jezusa. My po prostu nie rozumiemy dlaczego Bóg pozwala, żeby zdarzały się niektóre tragedie.

Wiara jakiej Jezus oczekuje w tej scenie jest najtrudniejszym rodzajem wiary. Wszystkie okoliczności mówią nam, że jest już za późno na Bożą interwencję. Ale Jezus szuka bardzo szczególnej wiary w takich chwilach, wiary, która mówi, „Tak, moja sytuacja już nie daje nadziei, ale Jezus nadal to może uczynić.” Takiej wiary wymagano od Abrahama. Jego syn Izaak był już uważany za martwego, kiedy Abraham podnosił nóż, aby zabić go w posłuszeństwie Panu. Ale kiedy Boże obietnice wydawały się być nieprawdziwe. Wszechmogący zainterweniował (zobacz 1 Mojż. 22).

Dokładnie w taki sposób Bóg zainterweniował w sytuacji Jaira. Powiedział mu, „Nie bój się, tylko wierz” (5:36). Ja nie uważam, że Chrystus tutaj tak bardzo wymagał wiary od Jaira, jak raczej udzielał mu wiary Swoim słowem. Tak jak Pan powiedział podczas stwarzania, „Niech się stanie światło”, tak też powiedział do Jaira „Niech będzie wiara.”

Przyjacielu, gdyby Bóg miał przemówić do ciebie słyszalnym głosem dzisiaj, to wierzę, że powiedziałby to samo o twojej sytuacji: „Tylko miej wiarę!” On wie, że wyczerpałeś już wszystkie twoje siły i zdolności i On stwarza w tobie wiarę. On prorokuje nad tobą i mówi: „Miej wiarę odnośnie twojego małżeństwa, twoich dzieci, twoich doświadczeń fizycznych, twoich finansów, twojej pracy w służbie – odnośnie każdej dziedziny życia, która się nie poprawia, ale jest coraz gorsza i może nawet leży już na łożu śmierci.”

Znamy resztę historii Jaira. Jezus powiedział do wszystkich domowników, „Dlaczego robicie zamieszanie i płaczecie? To dziecko nie umarło, ale śpi” (5:39). Może twoja sytuacja też wygląda na beznadziejną – ale dla Jezusa nie jest jeszcze za późno. On wzbudził z martwych córkę Jaira i jest gotowy aby wejść do twojej sytuacji z tą samą mocą zmartwychwstania!