ZNAĆ TYLKO CHRYSTUSA

„Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy” (Dz. Ap. 17:28). Mężczyźni i kobiety Boże żyją w tym małym kręgu; ich istnienie jest owinięte tylko w sprawy Chrystusa.

Żeby nie znać nic oprócz Chrystusa, konieczny jest ciągły przepływ objawienia od Ducha Świętego. Jeżeli Duch Święty zna Boże myśli, jeżeli bada głębokie i ukryte sprawy Ojca i jeżeli ma On być studnią wytryskującej wody żywej, to ta studnia wypływającej wody musi być stałym, niekończącym się objawieniem Chrystusa. Ono czeka na każdego sługę Pana, który jest gotowy, aby oczekiwać na Pana – cicho, w wierze, ufając Duchowi Świętemu, że będzie objawiał Boże myśli..

Dzisiaj potrzebujemy Jego niezawodnego Słowa – prawdziwego i żywego objawienia. Samuel miał taki rodzaj słowa od Boga i cały Izrael o tym wiedział. Kiedy Samuel mówił o wszystkich głosach w kraju, to jego głos był słyszalny i ani jedno słowo nie upadło na ziemię.

Dzisiaj wielu ludzi próbuje przesiewać wszystkie głosy, aby słyszeć wyraźne Słowo Boże. Dzieci Boże są zmęczone zalewem głosów, ale znajdują tylko niewiele kłosów prawdy. Tylko Chrystus jest światłością! Cały świat jest pogrążony w ciemności i tylko światło rozprasza ciemność

Paweł powiedział, „ Bo Bóg, który rzekł: Z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym” (2 Kor: 4:6).

Może jesteś właśnie w ciemnym miejscu. Twoje dobre uczynki nie rozproszą tej ciemności, i nasze zwiastowanie na temat spraw socjalnych też tego nie przebije. Wszystkie twoje osobiste przeżycia tego nie dokonają. Posunę się jeszcze dalej - nawet wiązanie mocy ciemności nie będzie działać, jeżeli nie będzie świeciła światłość Chrystusa. Wszelka ciemność znika w świetle Bożej chwały odzwierciedlanej w obliczu Jezusa Chrystusa! Studiujmy samego Chrystusa w naszej komorze modlitwy. Służymy temu samemu Bogu i uczy nas ten sam Duch Święty, co wszystkich innych, którzy Go znali w pełni.