CHODZENIE Z NIM

„Przez wiarę Henoch został przeniesiony” (Hebr. 11:5).

To jest niesamowita prawda, prawie że ponad nasze zrozumienie. Cała wiara Henocha była skupiona na jednym wielkim pragnieniu jego serca; by być z Panem. Henoch nie mógł już stać za zasłoną – on po prostu musiał widzieć Pana – więc Bóg go przeniósł w odpowiedzi na jego wiarę.

Nasz brat Henoch nie miał Biblii, ani śpiewnika, ani nauczyciela, ani zamieszkującego Ducha Świętego, ani rozdartej zasłony z dostępem do Miejsca Najświętszego. Ale on znał Boga!

„Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają” (Hebr. 11:6). Skąd wiemy, iż Henoch wierzył, że Bóg nagradza? Ponieważ jest to jedyna wiara, która podoba się Bogu – a wiemy, że Henoch Mu się podobał! Bóg nagradza, to znaczy jest tym, kto dobrze płaci za wierność. Jak Pan nagradza Jego wiernych?

Poprzez wierzenie Bogu i chodzenie z Nim w wierze otrzymujemy trzy ważne nagrody:

  1. Pierwsza nagroda, to Boże kierownictwo w naszym życiu. Człowiek, który zaniedbuje Pana, szybko traci kontrolę, a diabeł ją przejmuje. Gdyby tylko zakochał się w Jezusie, to by chodził i rozmawiał z Nim! Bóg by szybko pokazał takiej osobie, że szatan nie ma prawdziwej władzy nad nim i on by pozwolił Chrystusowi, by nim kierował. 
  2. Druga nagroda przychodzi przez wiarę w „czystą światłość”. Kiedy chodzimy z Panem, jesteśmy nagradzani światłością, kierunkiem, rozwagą, objawieniem – pewnym „poznaniem”, które daje Bóg. 
  3. Trzecia nagroda, która przychodzi z chodzeniem wiarą, to ochrona przed wszelkimi wrogami. „Żadna broń ukuta przeciwko tobie nic nie wskóra” (Izajasz 54:17). W oryginale hebrajskim ten wiersz jest tłumaczony jako: „Żaden plan, żadne narzędzie zniszczenia, żaden pocisk artylerii szatana cię nie przewróci ani nie pokona, one zostaną unieszkodliwione.”