RZEKA ŻYCIA

W Księdze Ezechiela 47 prorok zobaczył, że: W ostatecznych dniach kościół Jezusa Chrystusa będzie bardziej chwalebny, bardziej zwycięski, niż w całej historii. Prawdziwe ciało Pana nie będzie słabnąć ani się pomniejszać w mocy lub autorytecie duchowym. Nie, Jego Kościół będzie szedł w blasku mocy i chwały i będzie się cieszył najpełniejszym objawieniem Jezusa jakie kiedykolwiek ktoś oglądał.

Ezechiel pisze, „jego ryby będą tego samego gatunku, co ryby Morza Wielkiego i bardzo liczne” (Ezechiela 47:10). Wyjdzie ciało wierzących, którzy będą pływać w podnoszących się wodach obecności Pana.

Wizja Ezechiela o podnoszących się wodach (Ezechiela 47:3-4) mówi o wzroście Ducha Świętego. W ostatecznych dniach będzie wzrost Bożej obecności wśród Jego ludu.

Fundamentem tej rzeki jest krzyż. Widzimy wypełnienie tego obrazu w następującym wersecie: „Jeden z żołnierzy przebił Jego bok włócznią i wypłynęła z niego krew i woda” (Jana 19:34).

Ten zwiększający się przepływ wody jest obrazem Pięćdziesiątnicy, kiedy Duch Święty został dany uczniom. Wraz z tym darem Ducha, naśladowcy Chrystusa otrzymali obietnicę, że będzie On rzeką życia wytryskującą w nich. I ta rzeka będzie płynąć na cały świat (zobacz Jana 7:38-39).

Zgodnie z wizją Ezechiela, ta rzeka życia będzie się podnosić przed samym przyjściem Pana. Bóg zabrał Ezechiela na niesamowitą podróż i Ezechiel składa świadectwo, „Przeprowadził mnie przez wody” (Ezechiel 47:3). Pan zachęcał proroka, żeby szedł naprzód, głębiej i dalej do wody. Ezechiel mówi, że wreszcie woda była dla niego za głęboka, zbyt pochłaniająca. „że trzeba by było w niej pływać, potok, którego nie można było przejść” (47:5).

Mogę sobie tylko wyobrazić zdziwienie tego człowieka, kiedy Pan go pytał, „Ezechielu, czym jest to morze, które się podnosi? Jeżeli ta rzeka mówi o życiu i mocy zmartwychwstania, to kim są ci, którzy będą tak błogosławieni, żeby pływać w takiej chwale?” Ezechiel mógł sobie tylko wyobrazić to, czym my się teraz cieszymy.