PRAWDZIWA POCIECHA

Jak matka pociesza syna, tak ja będę was pocieszał, i w Jeruzalemie doznacie pociechy. Gdy to zobaczycie, rozraduje się wasze serce i jak świeża trawa zakwitną wasze kości: objawi się ręka Pana jego sługom” (Izajasz 66:13-14).

Zadam wam pytanie: Jak długo nauczyciel będzie trzymał ucznia, który jest uparty, nieposłuszny i nie chce słuchać uwag? Niedługo! Prorok Izajasz bierze jeden z najwyżej cenionych wśród ludzi przykładów - przykład miłości matki do jej dziecka – i pokazuje nam coś z miłości, którą nasz Ojciec ma do nas.

Jedna matka z naszego kościoła poświęca cały dzień, by odwiedzić swojego syna w więzieniu. Wsiada do autobusu i jedzie wiele godzin, by go chociaż na chwilę zobaczyć. Taka matka będzie patrzeć na swojego syna w więziennym ubraniu i widzi agonię w jego oczach – a za każdym razem ona powoli umiera wewnętrznie. Ale nigdy z niego nie rezygnuje. On dalej jest jej synem i ona go kocha!

Duch Święty chce, byście wiedzieli, że taką miłość Bóg ma do was! On nas pociesza, mówiąc do nas. „Kiedyś powiedziałeś, że oddajesz wszystko Jezusowi. Oddałeś Mu swoją miłość i On dalej cię kocha. Teraz Ja ciebie też nie opuszczę. Zostałem posłany przez Niego, by coś wykonać i wykonam to!”

Nie ma prawdziwego pocieszenia dla nikogo na tej ziemi, za wyjątkiem tego od Ducha Świętego. Dlatego potrzebujesz, by On mieszkał w tobie. Tylko On może ułożyć cię wieczorem, jakby w ciepłym łóżku i napełnić twoje serce doskonałym pokojem. Tylko On może prawdziwie pocieszyć cię w czasie bólu i smutku. On jest tym, który zapewnia, „Ta pociecha jest nie tylko chwilowa – ona jest wieczna!”