NIE JESTEŚMY BEZ NADZIEI by Carter Conlon

Kiedy z serc Bożego ludu wychodzi głęboki płacz, to jaka jest odpowiedź Pana? Wierzę, że odpowiedź znajdziemy w 1 Księdze Samuela. Bóg pozwala, żeby święta desperacja przyszła nie tylko na naród, ale do serc tych, których On użyje, aby wzywali ludzi z powrotem do Niego. W tym przypadku była to bezpłodna kobieta o imieniu Anna.

„Jej przeciwniczka wyrządzała jej liczne przykrości i upokarzała ją dlatego, że Pan uczynił ją bezpłodną. Tak działo się corocznie; ilekroć przychodziła do domu Pańskiego, w ten sposób wyrządzała jej przykrość. Ta zaś płakała i nie jadła. I rzekł do niej Elkana, jej mąż: Anno, dlaczego płaczesz i dlaczego nie jesz? Dlaczego smutne jest twoje serce? Czy ja nie jestem dla ciebie lepszy niż dziesięciu synów? A gdy skończyli w Sylo spożywanie i picie, Anna wstała; kapłan Heli zaś siedział na krześle w podwojach świątyni Pańskiej. Z goryczą w duszy modliła się ona do Pana i bardzo płakała” (1 Samuela 1:6-10).

Widzimy tu Annę w miejscu świętej desperacji – miejscu, w którym jest wielu z nas dzisiaj. Zwróć uwagę, że ta desperacja różni się od desperacji świata żyjącego z dala od Boga. Ludzie bez Boga płaczą, kiedy okoliczności zaczynają ich pokonywać i kiedy ich serca wypełnia rozpacz i beznadziejność. Z drugiej strony my, nie jesteśmy ludźmi bez nadziei. Pomimo tego w sercach wielu Bożych dzieci powstaje głęboki płacz.

Biblia mówi nam, że Anna w końcu doszła do punktu desperacji, gdzie już nawet nie potrafiła wyrazić tego słowami. Ja tego doświadczyłem w moim osobistym czasie modlitwy – gdzie doszedłem do takiego punktu, że nie miałem już nic do powiedzenia. Ale właśnie w takich momentach, jak jest napisane w Rzymian, „Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach” (Rzym. 8:26).

Natchniona przez Boga święta desperacja przyszła do twojego serca i to nie jest przypadek, że dzieje się tak w tym szczególnym momencie. Jest to dowód, że Bóg pragnie uczynić coś w i poprzez ciebie.


__________
Carter Conlon dołączył do zespołu pastorów Times Square Church w roku 1994 na zaproszenie pastora założyciela Davida Wilkersona i został wyznaczony na pastora seniora w roku 2001. Mocny, współczujący lider, jest częstym mówcą na konferencjach Expect Church Leadership, prowadzonych przez World Challenge po całym świecie.