TO JEST WIARA Z UPAMIĘTANIEM by Claude Houde

Jezus miał wizję, że Piotr stanie się filarem w Jego Kościele i że będzie tym, który otworzy drzwi do Królestwa Bożego po raz pierwszy dla ludzi spoza Żydów, moment historii (Dz. Ap. 10), który przyniósł żniwo niezliczonych dusz przez wszystkie wieki.

Drogi czytelniku, nie zapomnij, że Kościół Jezusa Chrystusa, który ma prawie miliard ludzi, ponad dwa tysiące lat później, zaczął się od prostego kazania człowieka, którego większość uznała za duchowo „przegranego.” Ci, którzy byli blisko Piotra, mogliby powiedzieć, że on „dużo mówił”, ale zawiódł sromotnie, kiedy znalazł się pod ścianą – po prostu jeszcze jedna patetyczna historia zmarnowanego potencjału. Jezus miał wizję, by Piotr stał się mężem Bożym, człowiekiem odwagi i miał wieczne wpływy. Drogi przyjacielu, to jest wiara połączona z upamiętaniem! To wiara, która woła: „Panie, naucz mnie widzieć siebie i innych z wiarą, która przenika ograniczenia i okoliczności, pochodzenie, tragedie i upadki oraz moje ludzkie zrozumienie i możliwości.”

Piękno Kościoła po całym świecie nie znajduje się w budynkach, architekturze lub programach. Jasność i wartość Kościoła w 21 wieku jest w świadectwach ludzi, którzy mają o czym powiedzieć, w poselstwie łaski, nadziei i odkupienia prawdziwych ludzi w prawdziwym życiu, w prawdziwym dzisiejszym świecie. To spowodowało, bym ja odpowiedział z wiarą i pokutą na Jego wołanie i Jego sprawy, i bym oddał moje życie dla pracy Bożej.

Wierzę, że w sercach milionów mężczyzn i kobiet we wszystkich wiekach i z każdym doświadczeniem, jest niezaspokojone pragnienie, poszukiwanie i marzenie o Bogu, którego jeszcze nie znają, którego nie znaleźli w tradycyjnych religiach, a który przez wiarę oferuje możliwość znalezienia nowego kierunku i nadziei.

Drogi czytelniku, proszę dołącz do mnie gdziekolwiek jesteś i pomódl się prosto: „Panie wzmocnij naszą wiarę! Chcemy skończyć z fatalizmem, rytuałami, niewiarą i cynizmem. Chcemy zmienić kierunek.” Kochani, wtedy usłyszycie głos, który pozwoli wam podnieść wasze głowy i otrze łzy z twarzy, kiedy przemówi do was dzisiaj słowami nadziei, Błogosławieni którzy łakną i pragną…. bo będą nasyceni” (Mat 5:6)

Wiara z upamiętaniem zawsze otrzyma zmartwychwstanie.


__________
Claude Houde, główny pastor kościoła Eglise Nouvelle Vie (kościół Nowego życia) w Montrealu,w Kanadzie jest częstym mówcą na konferencjach Expect Chuch Leadership, prowadzonych przez Word Challenge po całym świecie. Pod jego kierownictwem New Life Chuch rozwinął się od garstki ludzi do ponad 3500 w tej części Kanady, w której rozwija się niewiele kościołów Protestanckich.