OGNISTE DOŚWIADCZENIE

W czasie zniechęcenia Dawid nie mógł zrozumieć, dlaczego był taki przybity, Pytał, „Czemu rozpaczasz, duszo moja, I czemu drżysz we mnie?” (Psalm 42:6). Te pytania nie były zwątpieniem w Boga. Dawid rozpoczyna ten psalm, wyrażając swoje głębokie pragnienie Pana: „Jak jeleń pragnie wód płynących, Tak dusza moja pragnie ciebie, Boże! Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga?” (w. 2-3).

W tym zniechęceniu Dawid wołał o objawienie Pana. Mówił, „Boże, nigdy nie kochałem Cię bardziej niż teraz, więc dlaczego cierpię z powodu takiego strasznego zniechęcenia?”

Czasami Dawid przeżywał rozpacz i depresję z powodu swojego grzechu. Przeżywał karanie od Pana z powodu swojej pychy, kiedy kazał policzyć wojsko, a to było wbrew Bożemu prawu. Odczuł też ból od rózgi Bożej, kiedy popełnił cudzołóstwo z Batszebą i zaaranżował morderstwo jej męża. Jego serce było załamane z powodu sądu, który przez swoje grzechy sprowadził na swoją rodzinę.

Wielu wierzących obecnie jest przygnębionych, ponieważ Duch Święty chciał poprowadzić ich do zwycięstwa, ale oni się temu sprzeciwili. Obrali raczej drogę ciała, a to zawsze prowadzi do bólu i zniechęcenia.

Ja jednak adresuję te słowa do wierzących, którzy szukają Boga całym sercem. Ci wierni słudzy są atakowani przez różne rodzaje zniechęcenia, które przychodzą na nich nagle, znikąd i bez widocznego powodu.

Kiedy przychodzi taki atak, nie myśl, że to coś niezwykłego. Bóg dopuszcza takie ogniste doświadczenia na wszystkich Jego świętych. Piotr pisze, „Najmilsi! Nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu” (1 Piotra 4:12).

Jeżeli tak jest z tobą, to możesz być absolutnie pewien, że jesteś atakowany. Szatan wysłał chmurę zniechęcenia, by cię przygnębić. To jest ulubiona broń nieprzyjaciela od wieków przeciwko Bożym wybranym, ale Bóg zawsze ma zwycięstwo!