OBŁOK JEGO OBECNOŚCI

Kiedy Izrael był na pustyni, Bóg objawiał im Swoją obecność poprzez obłok. Ten obłok był manifestacją Bożej obietnicy, że jest z Jego ludem. On zstępował i zakrywał przybytek w nocy i we dnie, i działał jako ich przewodnik w każdym przedsięwzięciu. Kiedy obłok ruszał, oni ruszali, a kiedy stał w miejscu, oni tez stali. Ludzie nie musieli zwoływać zebrania komitetu, by ustanowić kierunek na przyszłość. Oni złożyli swoją ufność w tym widocznym obłoku Bożej obecności.

Dzisiaj ten sam obłok Jego obecności unosi się nad twoją komorą modlitwy. Czeka każdego dnia, by otoczyć cię swoją obecnością.. On chce cię prowadzić, wzmacniać i dać pokój. On również da ci szczegółowe wskazówki odnośnie twojego domu, pracy i relacji.

Twoja komora modlitwy może być wszędzie – w prysznicu, w autobusie lub metrze, albo w czasie podróży do pracy. Możesz odciąć wszystko inne i powiedzieć, „Panie, mam teraz pół godziny. Kocham Cię Jezu i uwielbiam. To jest moja komora z Tobą!”

To wspaniała rzecz być zamknięty sam na sam z Bogiem, rozwijając stałe życie modlitwy. Bóg obiecuje, że kiedy staniesz się modlącym się sługą, który Jego szuka, Jego obecność zawładnie twoim życiem, zamykając i otwierając drzwi i wprowadzając Jego boski porządek wokół ciebie. Ale stanie się coś jeszcze większego: Boża obecność poprowadzi cię do objawienia Jego chwały.

Jest różnica między Boża obecnością, a Jego chwałą. Większość chrześcijan zna Jego obecność – Jego wielkie dzieła w ich życiu – ale niewielu zna Jego chwałę. W 2 Mojżeszowej mamy krótki opis tej różnicy: „Wtedy obłok zakrył Namiot Zgromadzenia, a chwała Pana napełniła przybytek” (2 Mojż. 40:34).

Apostoł Paweł pisze, że ciała wszystkich wierzących są przybytkiem Bożym: „Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was?” (1 Kor. 3:16). Tak, jak Izraelici, którzy żyli pod obłokiem Bożej obecności, my też jesteśmy stale pod przykryciem Bożej łaski. Ale jaka jest różnica pomiędzy oglądaniem Bożej obecności, a oglądaniem Jego chwały?