CAŁYM SWOIM SERCEM

Bóg czyni pewne szczególne obietnice tym, którzy postanowili szukać Go całym sercem. Jedną z takich obietnic jest przymierze Jego obecności. Jednakże to przymierze jest ściśle uwarunkowane. Pismo wyraźnie zaznacza, że jeżeli my trzymamy się zasad tego przymierza, będziemy cieszyć się niesamowitymi błogosławieństwami obecności Bożej w naszym życiu. To odnosi się nie tylko do zbawienia. Mówi o takim szukaniu Boga, że Jego święta obecność jest wylewana na nas i jest widoczna dla wszystkich.

Bóg objawił to przymierze Jego obecności poprzez bezimiennego proroka, który przekazał go dla Hellego, kapłana w Izraelu. W tym czasie Heli był odstępcą. Pan zaczął mówić do niego, ostrzegając go, że pozwala na grzech i kompromis. Ale Heli zignorował wszystkie słowa od Boga. Teraz ten nieznany prorok powiedział do niego, „Dlatego taki jest wyrok Pana, Boga izraelskiego: Mówiłem wprawdzie o twoim domu i o domu twego ojca, że po wieczne czasy chodzić będziecie przed moim obliczem, lecz teraz taki jest wyrok Pana: Nie będzie tak! Gdyż tych, którzy mnie czczą, i ja uczczę, a którzy mną gardzą, będą wzgardzeni” (1 Samuel 2:30).

Określenie „będą wzgardzeni” oznacza odebranie Bożej obecności. To nie oznacza potępienia tej osoby, ale że będzie musiała chodzić w mocy własnego ciała. Bóg mówił do Hellego, „Chciałem błogosławić twój dom na zawsze, ale ty Mnie odrzuciłeś, tolerujesz grzech i pozwalasz, by pożądliwości odsunęły Mnie na bok. Teraz zabiorę od ciebie Moją obecność.”

Wielu ludzi przychodzi do Chrystusa z wielkim, początkowym wybuchem wiary. Ale po czasie ich gorliwość maleje i zaczynają zaniedbywać Pana. Oni „Lekko traktują” Jego przykazania i wracają z powrotem do swoich dawnych, grzesznych dróg. Ale dalej wierzą, że Boża obecność pozostanie z nimi. To jest kłamstwo, zwiedzenie. Biblia wyraźnie podkreśla, że jeżeli Go porzucisz, On porzuci ciebie!