MANIFESTACJA JEGO OBECNOŚCI

Mojżesz szukał Boga i stałej manifestacji Jego obecności: „Abym cię poznał….” (2 Mojż. 33:13) Bóg mu odpowiedział, „Oblicze moje pójdzie i zaznasz spokoju ode mnie” (w. 14).

Dla większości wierzących prośba Mojżesza byłaby wystarczająca. Wszyscy chcemy obecności Bożej – by nas prowadziła, wzmacniała i błogosławiła. Czegóż więcej może pragnąć wierzący? Jednak dla Mojżesza zapewnienie o Bożej obecności nie wystarczyło. On wiedział, że jest coś jeszcze i wołał, „Pokaż mi, proszę, chwałę twoją!” (w. 18).

Bóg ukazał Mojżeszowi Swoją chwałę. Ale ona nie pojawiła się w jakiejś świetlistej chmurze, ani w poruszającej ziemię demonstracji mocy. Nie, Bóg wyraził Swoją chwałę w prostym objawieniu Jego natury.: „Wtedy Pan przeszedł obok niego, a on zawołał: Panie, Panie, Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący łaskę dla tysięcy, odpuszczający winę, występek i grzech” (2 Mojż. 34:6-7). Boża chwała, to było objawienie Jego dobroci, miłosierdzia, miłości i współczucia!

Słyszałem, jak wielu chrześcijan mówiło, „ O, wczoraj wieczorem chwała Boża zstąpiła na nasz kościół! Uwielbianie było niesamowite, a ludzie upadali w Duchu.” Ale to nie jest dowodem manifestacji Bożej chwały. To nie ma nic wspólnego z Bogiem, poza ludzkimi emocjami. W tym nie ma żadnego objawienia tego, kim On jest!

Niektórzy mogą się spierać, „A co z przeżyciem uczniów na Górze Przemienienia? Czy to nie była manifestacja Bożej chwały? Tam była potężna światłość i cudowne pojawienie się Mojżesza i Eliasza.”

Ale Boża chwała nie była w Mojżeszu lub Eliaszu, ani w spektakularnym świetle. Raczej Jego chwała była w Jezusie: „Zajaśniało oblicze jego jak słońce, a szaty jego stały się białe jak światło….I oto rozległ się głos z obłoku: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, jego słuchajcie!” (Mat. 17:2 i 5).

Bóg mówił, „Oto moja chwała ucieleśniona – w Chrystusie!” Jezus jest wypełnieniem wszystkiego, co Bóg powiedział do Mojżesza: łaskawy, miłosierny, cierpliwy, wiece dobrotliwy i prawy, dochowujący łaski dla tysięcy, przebaczający nieprawości i grzechy. A teraz Pan mówił, „Oto żywy obraz Mojej chwały. To wszystko jest ucieleśnione w Moim Synu!”