DOBRE SŁOWO

Nasz Pan ma wspaniały plan dla każdego dziecka, które Go kocha i żaden szatański atak na Jego dzieci nie może zmienić tego planu. Bóg zna smutki, zmagania i ból, który możemy przeżywać dzisiaj, ale On również zna te wspaniałe rzeczy, które przygotował dla nas na przyszłość. On zna objawienia, które otrzymamy, użyteczność, którą będziemy się cieszyć, owoc, który zobaczymy oraz radość i pokój, które posiądziemy. On ma „dobre słowo” dla każdego, kto Go kocha!

„Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha” (1 Kor. 2:10). Pan chce pokazać nam Jego „dobre słowo” o tym, co przygotował dla nas, a Jego Duch jest posłańcem, który to dobre słowo przynosi. Duch Święty da skrzydła naszemu padającemu duchowi, z Bożym objawieniem dla nas i ulecimy jak orły z pułapki szatana!

Słuchajcie tych wspaniałych słów Izajasza:

„Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje, niezgłębiona jest jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają, lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają” (Izajasz 40:28-31).

Zadaniem Ducha Świętego jest zachęcenie nas, a naszym jest po prostu zaufanie Jemu, że wykona to, po co Ojciec Go posłał.

Wejdź do swojej komory teraz, nawet w twoim zniechęceniu i ucisz się przed Panem. Nawet jeżeli nie masz dość siły, by mówić, możesz westchnąć do Niego w duchu taką modlitwą:

„Panie, wiem, że Twój Duch mieszka we mnie i wiem, że posłałeś Go, by mnie pocieszał, wzmacniał i objawił mi Chrystusa. Dlatego zwracam się do Ciebie teraz w prostej dziecinnej wierze. Pociesz moje serce, bo ja nie mam już żadnej siły. Podnieś mnie i poprowadź.”

Nie upadniesz! Wyjdziesz z twojego doświadczenia zwycięsko, bo twoja wiara została wypróbowana jak złoto. Zobaczysz, że Pan spełni każdą obietnicę, którą ci dał!