W NADCHODZĄCYCH DNIACH

W nadchodzących dniach wielu będzie pod mocą i obecnością Chrystusa. Ci, którzy wrócą do Niego w pełni – którzy pokutują, przebaczają i ucztują z Nim w modlitwie w Jego Słowie – zobaczą, że ich łzy zmieniają się w radość. Obecnie po całym świecie płynie wiele łez od tych, którzy już są uwolnieni. Po wiekach szatańskiej niewoli ludzie są uwalniani z więzów i płaczą łzami radości i uwielbienia dla ich Wyzwoliciela.

Izajasz prorokował, że kiedy zobaczymy takie cuda Boże wśród nas, będziemy wołać, „I będą mówić w owym dniu: Oto nasz Bóg, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi; to Pan, któremu zaufaliśmy. Weselmy i radujmy się z jego zbawienia!” (Iż 25:9). Izajasz był tak podniecony tym, co widział, że omal nie wybuchnął w zdumieniu.

„Zetrze łzę z każdego oblicza, i usunie hańbę swojego ludu na całej ziemi” (Iż 26:8). Słowo hańba pochodzi z hebrajskiego słowa sugerującego „szyderstwo, zniewagę.” Mówi to o szatańskiej mocy, która znieważa oddanych wierzących. Takie ataki przychodzą przeważnie, kiedy modlimy się o naszych bliskich, by byli wyzwoleni z warowni demonicznych.

Może słyszeliście takie zniewagi z piekła. One szydzą, mówiąc, „Szczycisz się, że Bóg odpowiada na modlitwy. No to gdzie ta odpowiedź? Pościłeś i modliłeś się o twoje dziecko przez lata, ale dalej jest tak samo. Po takim czasie nic się nie zmieniło. On nigdy nie będzie zbawiony.” 


Potem słyszysz oskarżenie: „To twoje wina. Ty zasiałeś w tym dziecku (albo znajomym czy bliskim) ziarno rebelii. To ty zatwardziłeś jego serce.” Kochani, to jest najczęstsze oskarżenie diabła przeciwko ludziom Bożym i nie możemy tego słuchać. Zamiast tego mamy stanąć na gruncie Słowa Bożego dla nas: „Zetrze łzę z każdego oblicza, i usunie hańbę swojego ludu na całej ziemi” (Iz 25:8).