SZCZERY W BOŻYCH OCZACH by Gary Wilkerson

Niektórzy chrześcijanie szukają prowadzenia dla najdrobniejszych codziennych decyzji. Jeżeli chcesz wiedzieć jaką pastę do zębów wybrać, to Bóg ci powie, „Po prostu myj zęby codziennie.” Są pewne rzeczy, co do których nie potrzebujemy szczegółowego prowadzenia, bo już wiemy jak to mamy zrobić według tego, co czytamy w Jego Słowie.

Niedawno byłem w Turcji, w pobliżu granicy z Irakiem i modliłem się o to jak World Challenge mogło by pomóc w tym kryzysie z uchodźcami. Ludzie uciekali przed strasznym prześladowaniem przez ISIS i uciekali w ten rejon, ale nie było tam ONZ, żeby zapewnić porządek. Potrzeba była przerażająca, kiedy zdesperowani ludzie przybywali, nie mając z sobą nic oprócz ubrania na sobie. Rozmawiałem z młodym chłopcem, który widział jak jego rodzice zostali wysadzeni w powietrze przez minę lądową ISIS. Nie potrafię sobie wyobrazić dramatu jaki przeżywał ten chłopiec.

W drodze powrotnej w samolocie modliłem się, „Panie, czy chcesz, żeby World Challenge tutaj pomogło?” Natychmiast odczułem, jak przekonuje mnie Duch Święty i mówi: Dlaczego się o to modlisz? Wiesz, że możecie pomóc!” Uświadomiłem sobie, „Oczywiście, World Challenge powinien tu być. Mamy nadzieję wynikającą z ewangelii i będziemy się modlili o Boże środki na tę pomoc. To zawsze było DNA naszej służby. Karmić głodnych? Nieść pociechę cierpiącym? Robić różnicę w życiu sieroty? Dlaczego mam się o to modlić? Do dzieła!”

„Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedzaliście mnie, byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie” (Mat. 25:35-36).

Nie zrozumcie mnie źle, ja wierzę w modlitwę o Boże prowadzenie. Ale ponieważ jesteśmy Bożymi owcami i znamy Jego głos, to niektóre rzeczy po prostu wiemy i wiemy jak mamy postępować. Jedną z nich jest to: „Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to: nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie nie splamionym przez świat” (Jakuba 1:27).