CUDA DLA LUDU BOŻEGO CZASÓW OSTATECZNYCH

„I zniszczy na tej górze zasłonę, rozpostartą nad wszystkimi ludami, i przykrycie, rozciągnięte nad wszystkimi narodami” (Iz 25:7).

Tu są dwa cudowne proroctwa, z których pierwsze dotyczy Żydów. Zasłona, o której mówi Izajasz, to duchowa ślepota, która okrywa Żydów od czasów Mojżesza. Apostoł Paweł mówi szeroko o tej ślepocie:

„Gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta” (2 Kor 3:16). „Zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą, …Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba” (Rz 11:25-26).

Paweł wierzył, że Izajasz prorokował o Izraelu: że Wybawiciel zdejmie z nich zasłonę ich ślepoty. Resztka Żydów miała nawrócić się do Pana i dostąpić miłosierdzia (patrz 11:30). Kochani, to proroctwo wypełnia się właśnie teraz. Po całym świecie oczy Żydów otwierają się na Chrystusa. Jedno świeckie czasopismo podaje, że obecnie Żydzi inaczej patrzą na Jezusa. Właśnie o to chodzi – jedno spojrzenie.

Ale proroctwo Izajasza ma też inne znaczenie, które dotyczy twojej najbliższej rodziny. Odnosi się do każdego małżonka, każdego dziecka, każdego członka rodziny, na których szatan rzucił duchową zasłonę zaślepienia. Ja otrzymuję wiele listów od rodziców, którzy piszą, że ich dzieci zostały zaślepione przez nieprzyjaciela. Oni wychowywali swoje dzieci w chrześcijańskiej atmosferze, a teraz ci rodzice są zdumieni i mówią, „Nie rozumiem co się stało. Oni po prostu nie wierzą. Nic do nich nie dociera.”

Paweł mówi, że bóg tego świata zaślepił ich umysły. Stracili wiarę, ponieważ nieprzyjaciel zakrył im światło ewangelii. Dlatego nic to nie da, jeżeli rodzic próbuje zajrzeć głębiej, jaki jest tego powód. To działanie szatana. On chce trzymać to dziecko w więzach, zamieszaniu i grzechu. Problem wychodzi poza poradnictwo, kazania lub strategie rodziców. Tu potrzebny jest cud, prosty i jasny.

Nasza walka musi odbywać się w Duchu. Przecież walczymy przeciwko duchowi tego świata. Na tego ducha ma wpływ tylko nasza uczta na górze. Do tego potrzebna jest taka obecność Chrystusa w naszym życiu, jakiej przedtem nie znaliśmy. Tylko objawiona realność Jezusa stopi więzy szatana jak wosk, powodując, że będą bezsilne względem naszych najbliższych.