FAŁSZYWI PASTERZE

Kościół w Tiatyrze miał problem z flirtowaniem ze zwodniczymi, diabelskimi kaznodziejami. Wyobraź sobie reakcję pastora, kiedy czytał takie słowa: „Do anioła zboru w Tiatyrze napisz; tak mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia” (Obj. 2:18).

List dalej daje pochwałę: „Znam uczynki twoje i miłość, i wiarę i służbę i wytrwałość twoją i wiem, że ostatnich uczynków twoich jest więcej niż pierwszych” (Obj. 2:19). Jeszcze raz Chrystus mówi, „Znam twoje uczynki. Twoja miłość, wiara, służba i wytrwałość są większe teraz, niż na początku.” A najlepsze jest to, że Pan im mówi, „Wiem, że Mnie kochacie.” Nie napomina ich za utratę intymności z Nim.

Ale potem czytamy te przeszywające słowa: Jednak mam coś przeciwko tobie, ponieważ pozwalasz tej kobiecie Izebel, która nazywa siebie prorokinią, nauczać i zwodzić moich sług do popełniania cudzołóstwa i jedzenia rzeczy ofiarowanych bożkom” (2:20).

Kim dokładnie jest wspomniana tutaj Jezebel? Jezus mówi o pożądliwych, fałszywych pasterzach. Upomina pastora w Tiatyrze za tolerowanie kaznodziejów, którzy zwodzą Jego lud. Wzmianka o Izebel tutaj wskazuje coś więcej niż tylko pożądliwych kaznodziejów. Ci fałszywi nauczyciele właściwie wymyślają plany, żeby przeprowadzać i spełniać swoje pożądliwości. Prosto mówiąc, imię Izebel jest przydomkiem dla wszystkiego, co złe i znienawidzone w oczach Pana.

Mamy tu pokazany taki kłopotliwy obraz. Są to ludzie, którzy kochają Pana i są ludźmi oddanymi Bogu. Wytrwali, wiernie obdarowywali i kochają Jezusa Jak mogą tacy wierzący być przyciągani do fałszywych proroków? Jak mogą zostać zwiedzeni przez bezbożnych kaznodziejów, którymi Bóg pogardza?

Przez wszystkie Ewangelie Jezus ostrzega przed fałszywymi pasterzami, którzy chcą pożerać i zwodzą wielu. Jestem jednak zaszokowany brakiem rozeznania mnóstwa ludzi, którzy trwają w ich fałszywej religii. Czy tak się stało z tobą? Czy twoja dusza karmi się jakąś ewangelią z telewizji, która jest właściwie demoniczna? Czy pijesz poselstwo od kaznodziejów prosperity, które pobudza twoje pożądliwości i zabiera ostatni grosz ludziom starszym?

Jezus zachęca tych, którzy wiernie stali przeciwko kaznodziejom Izebel: „Trzymaj co masz, dotąd aż przyjdę” (2:25). Mówi On: „Nauczyłeś się prawidłowego rozeznania. Nie pozwolisz się zwieść każdemu wiatrowi i fali nauki. Tak więc teraz, trzymaj się. Nie pozwól się zwieść. Tylko o to proszę. Nie będę nakładał żadnego innego brzemienia na ciebie dotąd aż przyjdę” (zobacz 2:24).