PRAWDZIWA EWANGELIA

Co to jest prawdziwa ewangelia Jezusa Chrystusa?

Pan powiedział do Piotra, „Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech idzie za mną” (Mt 16:24).

Należenie do kościoła Jezusa oznacza o wiele więcej, niż wierzenie Mu. Wielu chrześcijan dzisiaj po prostu „głosuje na Jezusa.” Myślą tak, „Głosowałem na Chrystusa. Przez to jestem członkiem Jego partii.” Kiedy już zagłosują, odchodzą i zapominają o Jego panowaniu w ich życiu.

Jezus powiada, że przynależność do Jego Kościoła oznacza postanowienie naśladowania Go. To znaczy życie w zaparciu się siebie i branie krzyża. „I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien” (Mt 10:38).

Nasz Pan mówi wyraźnie: „Jeżeli jesteś w Moim kościele, to bądź przygotowany na cierpienie i prześladowanie za twoją wiarę we Mnie. Bądź przygotowany, by odmówić sobie sławy, akceptacji i świeckich przyjemności.”

Prawda jest taka, że Kościół Chrystusa nigdy nie był akceptowany przez świat i nigdy nie będzie. Jeżeli żyjesz dla Jezusa, nie będziesz musiał oddzielać się od towarzystwa innych; oni to zrobią za ciebie. Wszystko, co masz zrobić, to żyć dla Niego, a stwierdzisz, że będziesz wyszydzany, odrzucony i nazwany złym: „Ludzie was nienawidzieć będą i wyłączą was, i lżyć was będą, i imieniem waszym pomiatać będą jako bezecnym z powodu Syna Człowieczego” (Łk 6:22). Ale Jezus dodaje, że to jest droga, która prowadzi do prawdziwego spełnienia. „Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je” (Mt 16:25). Innymi słowy: „Jedyny sposób, by życie miało znaczenie, to sprzedanie wszystkiego dla Mnie. Wtedy znajdziesz prawdziwą radość, pokój i satysfakcję.” Chrystus mówi nam, „Mój kościół jest bez zmazy i zmarszczki. Dlatego, jeżeli chcesz przyjść do Mnie, musisz chcieć odrzucić wszystkie twoje grzechy. Musisz poddać Mi wszystko, całkowicie umrzeć dla siebie, dla bezbożnych ambicji i ego. Przez wiarę będziesz pogrzebany ze Mną, ale Ja cię wzbudzę do nowego życia.”