DOBROCZYNNA MIŁOŚĆ by Carter Conlon

Po trzykrotnym zaparciu się Jezusa – tak jak Pan powiedział, że się stanie – Piotr musiał zdać sobie sprawę z niemożności posłuszeństwa przykazaniom Pana w swojej własnej sile. Jezus powiedział do uczniów, „Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie” (J 13:34-35).

Dopiero w Dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy Duch Święty zstąpił na 120 uczniów w Górnej Izbie, Piotr wreszcie zajął miejsce, gdzie mógł pójść za Nim. Nagle w miejscu publicznym zaczął mówić odważnie do tłumu żądnego krwi. Teraz był umocniony przez Ducha Bożego, by oddać się dla innych – nawet tych, którzy odrzucali zbawienie. To był naprawdę zdumiewający moment.

Kiedy robimy coś w Boży sposób, Bóg będzie naszym zaopatrzeniem i zaspokoi nasze potrzeby. Biblia mówi nam, że „Ci więc, którzy przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około trzech tysięcy dusz. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne, i sprzedawali posiadłości i mienie, i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba” (Dz.Ap. 2:41-45).

Wierzący mieli wszystko wspólne! Tam była taka gorliwość, taki chrzest miłości Bożej, że ludzie nawet zaczęli sprzedawać pola i domy i kładli pieniądze u stóp apostołów, by rozdzielali to tym wśród wierzących, którzy byli w potrzebie. Gdziekolwiek Bóg wylewa Swojego Ducha, w serca ludzi wstępuje dobroczynność. Jest to hojna i współczująca miłość, która powoduje, że odwracają się od własnych potrzeb, a widzą potrzeby innych – a to właśnie obejmuje to nowe przykazanie.

__________ 

Carter Colon dołączył do zespołu pastorów kościoła Times Square w 1994r. na zaproszenie pastora założyciela, Dawida Wilkersona i został wyznaczony na głównego pastora w 2001r. Mocny, współczujący przywódca, jest częstym mówcą na konferencjach Expect Chuch Leadership, prowadzonych po całym świecie przez Word Challenge.