NASZE OCZY SĄ ZWRÓCONE NA JEZUSA! by Gary Wilkerson

„ Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary” (Hebr. 12:1-2).

Możemy doznawać przeszkody w naszym biegu wiary poprzez „grzech, który nas usidla.” Kiedy prowadzimy bieg wiary, nieprzyjaciel będzie podstawiał swoją nogę, żeby spowodować nasze potknięcie. Tak się często dzieje po naszym okresie największego zwycięstwa. W jednej chwili myślimy, „Bóg naprawdę działa! Teraz zobaczę jak wypełnia się Jego obietnica,” ale wtedy zmienia się nasza sytuacja w odwrotnym kierunku i podkopuje naszą wiarę. Zaczynamy myśleć, „Panie, myślałem, że to jest mój przełom. Teraz wszystko wygląda gorzej niż przedtem.”

A więc gdzie jest nasza nadzieja? Znajdujemy ją na końcu tego wersetu „biegnijmy wytrwale w wyścigu, jaki [Bóg] postawił przed nami” (12:1). Chociaż nasze okoliczności powodują w nas zwątpienie i łatwo potykamy się z powodu grzechu, to bieg, w jaki jesteśmy zaangażowani mówi o wytrwałości. Mamy polecenie, aby wytrwać mając zwrócone oczy na Jezusa. W naszym biegu nie chodzi o wypracowanie wystarczającej ilości wiary - sami nie możemy niczego wypracować. Musimy patrzeć na Jezusa, że On nas wyposaży w wiarę, gdyż On jest początkiem i dokończycielem naszej wiary” (12:2).

Co za wspaniała rzecz: Chrystus rozpoczyna wiarę w naszych sercach! Na długo przed tym zanim nas powołał do naszego szczególnego biegu, On już o tym myślał, „chcę widzieć jak to się realizuje.” On rozpoczął w nas wiarę i wyprawił na do biegu, żebyśmy wykonali Jego cele.

Powiedz mi co się stało z wiarą, jaką Bóg wszczepił w twoje serce? Czy czujesz, że ona umarła? Czy jesteś zmęczony tym, że tyle razy się potknąłeś? Przyjacielu, nie rozpaczaj! Bóg obiecał rozpocząć w tobie wiarę, a to oznacza ponowne rozpalenie wiary, jaką kiedyś miałeś. „ Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe” (Rzymian 10:17).

Jeżeli twoje obietnice jeszcze się nie wypełniły, to możesz być pewny, że Bóg nadal działa „doskonaląc twoją wiarę.”