BOŻE SĄDY SĄ PRAWDZIWE

Miłość Dawida do Pana nigdy nie oziębła, bo on miał szacunek do każdego słowa. „Bojaźń Pana jest czysta, ostoi się na zawsze, Wyroki Pana są prawdziwe, a zarazem sprawiedliwe. Są bardziej pożądane niż złoto, nawet najszczersze i słodsze niż miód, nawet najwyborniejszy. Również twój sługa oświecił się nimi. Wielka jest nagroda dla tych, którzy ich strzegą” (Psalm 19:10-12). „Twój sługa został przez nie ostrzeżony.” Kto ostrzeże te wszystkie zwiedzione owce, których pasterze nie mówią im prawdy? Nazywają to zwiastowaniem dnia sądu, fałszywym proroctwem, ale Dawid i prorocy nazywali to wszystko słodkim miodem!

Najsłodszą i najbardziej miłosierną rzeczą jaką Bóg czyni dzisiaj dla Swojego ludu jest ponowne wysyłanie nieustraszonych proroków i strażników, żeby obudzić kościół i zaszczepić Boży strach. Jak słodki jest ten dźwięk: „Uciekajcie przed Bożym gniewem.” Miód! „Bez uświęcenie nikt nie będzie oglądał Boga.” Miód! „Jeżeli się nie upamiętacie, pomrzecie w swoich grzechach.” Miód! „Ziemia i wszystko co jest na niej zostanie spalone!” Miód! Mam nadzieję, że możesz powiedzieć wraz z Jeremiaszem, „ Ilekroć pojawiały się twoje słowa, pochłaniałem je; twoje słowo było mi rozkoszą i radością mojego serca” (Jeremiasza 15:16).

Jezus ostrzegał, „Ale ten, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony” (Mat. 24:13). To jest mowa o tych, których miłość nigdy nie ustaje, ale raczej wzrasta i wytrzymuje wszystkie próby. Tymoteusz wiąże to z naszym nastawieniem do zdrowej nauki: „ Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią . . . I odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom” (2 Tymoteusza 4:3-4). W tych ostatecznych dniach widzimy wielki sprzeciw dla czystej, nieskażonej nauki. Zdrowa nauka upodabnia słuchaczy do pobożności, ale wielu nie chce się z tym zgodzić – nie zniosą tego. Będzie szeroko rozpowszechnione odrzucenie zwiastowania świętości i proroczych ostrzeżeń (Patrz 2 Tesal. 2:10-12).

Tysiące chrześcijan będą tak zimne o północy, że nawet spadający sąd nie pociągnie ich z powrotem do Boga. Jeremiasz płakał z powodu swojego ludu: „ Ty ich smagasz, lecz oni nie czują bólu, Ty ich wytracasz, lecz oni nie przyjmują karcenia” (Jeremiasza 5:3). Mamy to ostrzeżenie od Piotra: „ Wy tedy, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście, zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych, nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska. Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa” (2 Piotra 3:17-18). Niech was nie zwiedzie grzech, czy fałszywe nauki albo gniew na Słowo!