DANIEL POSTANOWIŁ W SWOIM SERCU by Claude Houde

Daniel „postanowił nie kalać się” (Daniel 1:8). To była odwaga i to przemawia do ciebie i do mnie dzisiaj. Jako nastolatek, Daniel został wzięty do niewoli do obcego i wrogiego kraju. Został wyrwany od najbliższych, co musiało być traumatycznym przeżyciem i spowodowało głębokie rany. Osamotniony, przestraszony i opuszczony, stał się więźniem na dworze dekadenckiego króla. Ten niemoralny i cyniczny monarcha zmienił jego imię na „Belsazar”, co znaczy „Bel będzie panował nade mną, będę naśladował i czcił Bela”. Bel był bożkiem tego okresu, obiektem demonicznego i odrażającego bałwochwalstwa.

Król rozkazał Danielowi, by całkowicie przyjął filozofię, mentalność i praktyki dworu i tego kraju. Został rzucony w kanał niemoralności, pożądliwości, okrucieństwa i przemocy, ale Daniel był człowiekiem wielkiej wiary. Przez Swojego Ducha Bóg wpoił misję, wizję i odmienne wartości w serce Daniela. Przez wiarę odrzucał on zawsze imię Belsazar. Rozdział po rozdziale widzimy to jego rezolutne, nadnaturalnie mocne postanowienie, by to odrzucać i nie pozwolić, by ktokolwiek zmienił to, co, do czego był powołany i za Kim stał. Imię Daniel znaczy „Bóg będzie moim sędzią”.

Drogi czytelniku, ta rezolucja jest dla ciebie! Jeżeli tragedia, niesprawiedliwość lub samo życie próbowało „zmienić twoje imię”, musisz to odrzucić przez moc Bożą i przez wiarę. Możesz odpowiedzieć wrogowi twojej duszy i przyszłości, mówiąc po prostu, że „Bóg jest moim sędzią, moim źródłem, moją przyszłością, moją nadzieją i moją siłą. On nie powiedział jeszcze ostatniego słowa!”

Może twoje „imię”, historia życia i rzeczywistość można opisać słowami; skrzywdzony, zapomniany, nieudacznik, kryminalista, niewierny, zniewolony, rozwodnik, samobójca, tragedia, zwiedzenie lub cierpienie. Te tragiczne doświadczenia i okresy w twoim życiu uczyniły cię osobą, którą jesteś teraz. Chcę ci powiedzieć, delikatnie unosząc twoją brodę i patrząc w twoje oczy, „Bóg ma poselstwo dla ciebie dzisiaj, gdziekolwiek jesteś na świecie. Możesz podjąć decyzję i przyjść do Boga w wierze z postanowieniem.”

Ja rozumiem, że często jesteśmy produktem naszej przeszłości, ale nie musimy być więźniami naszej przeszłości. Wołając do Boga w wierze, oddając nasze życie w Jego ręce każdego dnia i przyjmując Jego Ducha, który czyni wszystko nowym i możliwym, możesz uśmiercić to, co było w przeszłości i przerwać tendencje i przyzwyczajenia, by nie pozwolić im ograniczać lub określać, kim jesteś.

__________
Claude Houde, główny pastore kościoła Eglise Nouvelle Vie (kościół Nowego życia) w Montrealu,w Kanadzie jest częstym mówcą na konferencjach Expect Chuch Leadership, prowadzonych przez Word Challenge po całym świecie. Pod jego kierownictwem New Life Chuch rozwinął się od garstki ludzi do ponad 3500 w tej części Kanady, w której rozwija się niewiele kościołów Protestanckich.