DO JAKIEGO KRAJU NALEŻYSZ?

Zgodnie z Bożym Słowem chrześcijanie powinni żyć każdy dzień tak, jak gdyby „przybliżał się koniec wszystkiego.” Mamy oczekiwać Jego przyjścia, trzeźwo i pilnie, jak słudzy oczekujący na powrót swojego pana z dalekiej podróży. Powinniśmy się radować, że opuścimy tę ziemię, aby przyoblec nasze nowe ciała. Powinniśmy zawsze tęsknić, aby być z Panem.

W Liście Piotra ostrzegał On, „ A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności, jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się? Ale my oczekujemy, według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość” (2 Piotra 3:10-13).

W oryginale greckim werset 11 mówi dosłownie: „W świetle tego, że wszystko ma stopnieć, do jakiego kraju należysz?” Czy jesteś z tej ziemi, która się rozpłynie i stopi? Albo czy jesteś mieszkańcem niebiańskiego Syjonu, miasta, którego budowniczym jest Bóg? Piotr mówi, że ta wiedza, jaką Bóg nam przekazuje na temat zniszczenia obecnego nieba i ziemi powinna ciebie zachęcać do świętego życia i trzymania się tego świata bardzo luźno. Piotr potem mówi dalej, że nie mamy się obawiać nadchodzącego zniszczenia, ale powinniśmy tego oczekiwać, spodziewać się i zachować nasze szaty w czystości! „Oczekując tego starajcie się, abyście znalezieni zostali przed nim bez skazy i bez nagany, w pokoju” (3:14).

Gdyby Piotr został wzbudzony z martwych i odwiedził dzisiaj Amerykę, byłby zgorszony tym słodkim jak cukier [wata cukrowa] kazaniem proroków! Zapytałby: „Dlaczego oni nie ostrzegają swoich ludzi przed nadchodzącym zniszczeniem? Bóg dał mi to poselstwo bezpośrednio od Ducha Świętego! Dlaczego oni w to nie wierzą? Dlaczego nie prowokują tych ludzi, żyjąc według tych ostrzeżeń? Czy nie wiedzą, że Jezus podał te same ostrzeżenia, kiedy powiedział: „Słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone” (Mat. 24:29).