DUCH PODNIESIE STANDARD

Ci, którzy się nie modlą, którzy nie są gotowi, nie ostoją się w dniu sądu. Będą pokonani przez hordy demoniczne! W Objawieniu 6:17 jest pytanie, „Albowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu, i któż się może ostać?” Każde dziecko Boże, które przebywa sam na sam z Nim podczas poniżenia, ostoi się. „Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się” (Efezjan 6:13). „A temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały” (Judy 24).

„Kiedy wróg nadciągnie jak powódź, duch Pana precz go zapędzi” (Izajasz 59:19). Czasami możesz być niespodziewanie atakowany. Będziesz cieszył się światłością, dziękował Mu, a nagle będziesz przygnieciony. To może być z powodu twojego temperamentu i szatan może cię prowokować. Może to być strach, który przychodzi nagle, jak niespodziewana powódź. Może to być choroba, która cię powali i pozbawi siły. Może to być jakaś stara pożądliwość, o której myślałeś, że już jest pokonana, nie szukałeś jej, ale pojawiła się! Albo może to być po prostu depresja. Nawet nie wiesz, co to powoduje, ale nagle jesteś tym zalany.

Ale możemy powiedzieć z Dawidem, „Głośno do Pana wołam, Głośno Pana błagam. Wylewam przed nim moją prośbę I o niedoli mojej jemu opowiadam. Gdy duch mój omdlewa we mnie, Ty znasz ścieżkę moją; Na drodze, którą chodzę, Zastawili na mnie sidła. Patrzę na prawo i widzę- Nikt nie zważa na mnie. Nie ma dla mnie ucieczki, Nikt się nie troszczy o mnie. Panie, do ciebie wołam. Rzekłem: Tyś moją nadzieją, Tyś działem moim w krainie żyjących. Słuchaj uważnie błagania mego, Bom bardzo udręczony, Wybaw mnie od prześladowców moich, Bo są silniejsi ode mnie! Wywiedź mnie z więzienia, abym wysławiał imię twoje! Zaiste, otoczą mnie sprawiedliwi, gdy mi swą dobroć okażesz.” (Psalm 142).